Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 7(64/1) | 87-106

Article title

The Concept of Judgment according to Rev 11:15–18

Content

Title variants

PL
Koncepcja sądu według Ap 11,15-18

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The presented paper analyzes the text of Rev 11:15–18. The analysis showed that the divine judgment depicted in the discussed text has two dimensions. First, it is the reward for the faithful which is defined as “giving reward” (dounai ton misthon). This reward is being given to the faithful (designed as douloi, phoboumenoi to onoma, prophetai, hagioi). The other aspect of the judgment is a negative one. The act of punishment is expressed by the verbs krino and diaphtheiro. The people being judged and punished are defined as nekroi and diaphtheriontes ten gen. The term nekroi, in the author’s opinion, is to be understood in a spiritual meaning. The sentence pronounced on the culprits is a typical example of retributive justice. Because the term nekroi is to be understood spiritually (i.e., the matter is “the spiritually dead”) one cannot see in Rev 11:15–18 a direct announcement of the last judgment. The analysis of the following context shows that the beginning of the last judgment is performed by means of events depicted in Rev 12. The main criterion of affiliation regarding one of the two groups (the rewarded or the punished) is the attitude towards the Messiah presented in Rev 12:5. It does not mean that there is no relationship between the judgment having been already executed and the last judgment. The verdict pronounced by the last one will be a logical consequence of what takes place now.

Keywords

Contributors

 • Instytut Ekumeniczny, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Allo E.B., Saint Jean. L’Apocalypse (Etudes Bibliques; Paris: J. Gabalda, 1921)
 • Aune D.E., Revelation 6-16 (WBC 52b; Nashville: Thomas Nelson, 1997)
 • Bauckham R., „Judgment in the Book of Revelation“, ExAud 20 (2004) 1-24
 • Baltz H., fobeo ktl., TDNT IX, 189-219
 • Beale G.K, The Book of Revelation (NIGTC; Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 1999)
 • Bollier J.A., „Judgment in the Apocalypse”, Int 7 (1953) 14-25
 • Charles R.H., A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John (ICC; Edinburgh: T & T Clark, 1920) I
 • Fuhs H.F., jr', TDOT VI, 290-315
 • Giesen H., Die Offenbarung des Johannes (RNT, Regensburg: F. Pustet, 1997)
 • Harder G., ftheiro ktl., TDNT IX, 93-106
 • Kiejza A., „Sąd Boży według Apokalipsy”, „Stworzył Bóg człowieka na swój obraz”. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Mariana Gołębiewskiego w 65. rocznicę urodzin (ed. W. Chrostowski) (Warszawa: Vocatio, 2002) 173-194
 • Korner R.J., „«And I saw…». An Apocalyptic Literary Convention for Structural Identification in the Apocalypse”, NovT 42(2000) 160-183
 • Kotecki D., „Misterium crucis Jezusa w życiu chrześcijan w świetle Apokalipsy św. Jana”, Krzyż Twój wielbimy (ed. A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda) (Scripturae Lumen 3; Tarnów: Biblos, 2011) 257-292
 • Krodel G.S., Revelation (ACNT; Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1989)
 • Linke W., Jerozolima jako miejsce i uczestnik sądu Bożego w Apokalipsie według św. Jana (RiSB 18, Warszawa: Vocatio, 2005)
 • Lohmeyer E., Die Offenbarung des Johannes (HNT 16a; Tübingen: J.C.B. Mohr, 1926)
 • Mounce R.H., The Book of Revelation (NICNT, Grand Rapids – Cambridge: W.B. Eerdmans, 1997)
 • Podeszwa P., Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia he martyria Iesou w Apokalipsie św. Jana (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Studia i Materiały 142; Poznań: UAM Wydział Teologiczny, 2011)
 • Popielewski W., Alleluja! Liturgia godów Baranka eschatologicznym zwycięstwem Boga (Ap 19,1-8) (Studia Biblica 1; Kielce: ITB Verbum 2001)
 • Preisker H., misthos ktl., TDNT IV, 695-706
 • Roloff J., Die Offenbarung des Johannes (ZB NT 18; Zürich: Theologischer Verlag, 2001)
 • Satake A., Die Gemeindeordnung in der Johannesapokalypse (WMANT 21; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1966)
 • Satake A., Die Offenbarung des Johannes (KEK, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008)
 • Schneider W., “Judgment”, in: The New International Dictionary of New Testament Theology, C. Brown (ed.) (Grand Rapids: Zondervan, 1976) II, 361-367
 • Schrenk G., ekdikeo ktl., TDNT II, 442-446
 • Siemieniec T., Rola „Zasiadającego na tronie” w dziejach świata i ludzi. Studium z teologii Apokalipsy św. Jana (Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych 2, Kielce: Jedność, 2012)
 • Siemieniec T., „Wiara jako zobowiązanie. Teologiczny sens czasownika THREIN («strzec») w Apokalipsie Janowej, KST 11(2012) 193-220
 • Sikora R.A., „DIAQHKH w Apokalipsie św. Jana”, Wszystko czynię dla Ewangelii: Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera OFM (ed. G. Witaszek, A. Paciorek, A. Kiejza) (Lublin: RW KUL, 2000) 385-392
 • Smalley S.M., The Revelation to John. A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse (Downers Grove: InterVarsity Press, 2005)
 • Spicq C., misthos, TLNT II, 501-515
 • Trites A.A., „Martys and Martyrdom in the Apocalypse”, NovT 15(1973) 72-80
 • Vanni U., L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia (Supplementi alla Rivista Biblica 17; Bologna: Dehoniane, 2001)
 • Widła B., Antropologia egzystencjalna Apokalipsy Janowej (Warszawa, Wydawnictwo „Medium”, 1996) 77-105.
 • Wojciechowski M., Apokalipsa świętego Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (NKB NT 20; Częstochowa: Święty Paweł, 2012)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-2222
EISSN
2451-2168

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-efa4bccd-0b19-40a5-8cd2-ab4ccea70352
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.