PL EN


2017 | 5 | 3 | 161-183
Article title

Mniejszość Niemiecka w prasie regionalnej w sytuacji konfliktu. Framing i agenda medialna w ramach sporu o „Duże Opole”

Content
Title variants
EN
Framing of German minority in political conflict. Framing and media agenda analysis of Polish regional newspapers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym ze wskaźników kondycji państwa demokratycznego jest jego stosunek do mniejszości narodowych. Istotny jest nie tylko wymiar formalny tych relacji, ale także funkcjonowanie sfery publicznej. Kluczowa będzie zatem zdolność do efektywnego negocjowania i deliberacji nad kwestiami ważnymi dla społeczności i budzącymi duże emocje. Naturalną przestrzeń dla takiej debaty stwarzają media, które ukazują przedmiot sporu i stanowiska stron. Będąc również uczestnikiem debaty, media pozycjonują strony i wpływają na postawy społeczne wobec dyskutowanych kwestii. Celem badań, których wyniki są prezentowane w niniejszym artykule była analiza medialnego pozycjonowania mniejszości niemieckiej (MN) w ramach sporu o powiększenie Opola. Na Opolszczyźnie zamieszkuje większość polskich Niemców - najliczniejszej mniejszości narodowej w Polsce. Powiększenie miasta Opola o część terenów należących do sąsiednich gmin, w których znaczącą część społeczności stanowiła MN, wzbudziło silne protesty mieszkańców tych gmin i obawy samej MN, że zmiany te niekorzystnie wpłyną na jej pozycję. W badaniach uwzględniono artykuły prasowe, które ukazały się w regionalnych dziennikach wydawanych na Opolszczyźnie. Stosowano narzędzia analizy ilościowej i jakościowej, wykorzystując m.in. metodę ram interpretacyjnych (framing).
EN
One of the indicators of the condition of the democratic state is its attitude towards national minorities. Not only the institutional dimension of these relations is important, but also the functioning of the public sphere. Public sphere provides space to negotiate and deliberate over issues that are important to the community. Media, which are an essential part of public sphere act as a facilitator and influence social attitudes towards discussed issues. Following paper presents results of an original research on framing German minority in regional press in Poland. Context of the research is the political conflict over the the enlargement of Opole City. The majority of Germans - the most numerous national minority in Poland - live in the Opole region. The enlargement of the city of Opole changes administrative structure in the region by incorporating to the city parts of the neighboring communities often governed by German minority. The incorporation process induced strong protests of the residents of these communities and fears of the German minority itself that these changes would adversely affect its position. The study covers press articles that appeared in regional dailies published in the Opole region. Quantitative and qualitative analysis tools were used, includuing framing analysis.
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
161-183
Physical description
Dates
published
2017
References
 • Alberska, M. (2014). Komitet Wyborców Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim w wyborach samorządowych 1990-2006. Acta Politica Polonica 27.
 • Austin, C., Fozdar, F. (2016). Framing asylum seekers: the uses of national and cosmopolitan identity frames in arguments about asylum seekers. Identities, DOI: 10.1080/1070289X.2016.1214134.
 • Bartek, R. (2016). Opole musi być większe. To nie egoizm. Nowa Trybuna Opolska, 25.11.2016.
 • Berlińska, D. (1999). Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości. Opole.
 • Berlińska, D., Widera K. (2016). Raport z badań „Badanie potrzeb mieszkańców gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków, Turawa w kontekście procesu zmiany granic administracyjnych miasta Opola”. Opole.
 • Draguła, S. (2016). Nie ma tu mowy o żadnym zamachu na samorządność. Nowa Trybuna Opolska, 22.07.2016.
 • Gottlieb, J. (2015). Protest News Framing Cycle: How The New York Times Covered Occupy Wall Street. International Journal of Communication, 9.
 • Grudzka, A. (2016). Bp Andrzej Czaja: Sposób procedowania powiększenia miasta jest nie do przyjęcia. Nowa Trybuna Opolska, 8.09.2016.
 • Huszka, B. (2014). Framing National Identity in Independence Campaigns: Secessionist. Rhetoric and Ethnic Conflict. Nationalism and Ethnic Politics, 20:2.
 • Janowski, A. (2016), Konflikt coraz ostrzejszy. Nowa Trybuna Opolska, 9.03.2016.
 • Kacprzak, I. (2016). Samorządowy spór o pieniądze z podatków. Rzeczpospolita, 30.08.2016. http://www.rp.pl/Polityka/308299884-Samorzadowy-spor-opieniadze-z-podatkow.html (dostęp 12.09.2017).
 • Lis, M. (2015). Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989-2014. Z bagażem przeszłości w realiach współczesności. Opole.
 • Mazurkiewicz, M. (2015). Regionalne uwarunkowania i polityki polskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie województwa opolskiego. Studia Śląskie, 77.
 • Neuman, W. R., Just, M. R., Crigler, A. N. (1992). Common knowledge: News and the Construction of Political Meaning. Chicago.
 • Ogiolda, K. (2016). Arkadiusz Wiśniewski: Opole musi być większe. I to wcale nie jest egoizm. Nowa Trybuna Opolska, 18.11.2016.
 • Pawlak, A. (2016). Co się stanie z remizami w większym Opolu? Gazeta Wyborcza. Opole 10.03.2016.
 • Pisarek, W. (red.), (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas.
 • Pluwak, A. (2005). Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych. Global Media Journal - Polish Edition No 1.
 • Poindexter, P. M.,Smith, L., Heider D. (2003). Race and Ethnicity in local Television. News: Framing, Story Assignments, and Source Selections. Journal of Broadcasting & Electronic Media December 2003.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy, Dz.U. poz. 1134.
 • Semetko, H. A., Valkenburg, P. M. (2000). Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News. Journal of Communication, Spring 2000.
 • Stasiak-Jazukiewicz, E., (2015). The image of the EU in Polish magazines. Based on the analysis of the contents of “Polityka”, “Wprost” and “Newsweek” published in 2013. Przegląd Europejski, Nr 4 (38).
 • Zyzik, K. (2015). Wierzę w duże i silne Opole, Nowa Trybuna Opolska, 20.11.2015.
 • Zyzik, K. (2016). Sukcesu Opola nie można budować na krzywdzie innych gmin, Nowa Trybuna Opolska, 22.07.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
EISSN
2353-3781
ISSN
2545-160X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efa4e796-cc70-4b15-b839-043311ce07a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.