Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 112 | 1 | 75-88

Article title

Albo słowo, albo ciało. Kreacyjna dialektyka w trzeciej części „Traktatu o manekinach” Brunona Schulza

Title variants

EN
Either Word or Body. Creative Dialectics in the Third Part of Bruno Schulz’s “Traktat o Manekinach” (“Treatise on Mannequins”)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi interpretację trzeciej części „Traktatu o manekinach” Brunona Schulza. Odczytanie tekstu kanonicznego dokonano z wykorzystaniem narzędzi antropologicznych uwzględniających kontekst płci, a w szczególności opisano w nim problem rywalizacji porządku matriarchalnego i patriarchalnego. Zasadnicze znaczenie ma w omawianym opowiadaniu sprawa konkurencji, która dotyczy męskiej i żeńskiej potencji kreacyjnej. Część „Traktatu o manekinach” z podtytułem „Dokończenie” rysuje wizję męskiego tworzenia, które realizuje się przez abstrakcyjne narzędzia cywilizacyjne, z ideą twórczego słowa na czele. Jest to porządek, który w tekstach Schulza wchodzi w konflikt z żeńską formułą kreacji dokonującej się poprzez materialność uzupełnioną o pierwiastek życia, czyli przez dominium ciała.
EN
The article is an interpretation of the third part of Bruno Schulz’s “Traktat o manekinach” (“Treatise on Mannequins”). Canonical text reading was performed, employing the anthropological tools that allow for the context of gender, and the study particularly describes the matter of maternalistic and paternalistic order rivalry. Special meaning is given here to the issue of competition which refers to male and female creative potential. The part of “Traktat o manekinach” (“Treatise on Mannequins”) subtitled “Dokończenie” (“Completion”) sketches a vision of male creation that realises with abstract civilisation tools and with a creative word as its token. It is the order that in Schulz’s texts enters into conflict with the female formula of creation effectuated by materiality supplemented by life element—the body’s dominium.

Year

Volume

112

Issue

1

Pages

75-88

Physical description

Dates

printed
2021-03-26

Contributors

  • Uniwersytet Gdański

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514
EISSN
2719-5376

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-efa72f2a-634d-47d2-89ff-61c30ce5dc1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.