PL EN


2015 | 49 | 42-50
Article title

Świadomość ciała u dziewcząt z anoreksją

Content
Title variants
EN
Body awareness in girls with anorexia
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. Anorexia nervosa is an eating disorder consisting in weight loss caused intentionally by the patient. The condition mainly occurs in adolescent girls. Its core feature is body image disturbances which lead to psychopathological symptoms manifested as intrusive thoughts about weight gain. Material and methods. The aim of the study was to examine body image in the group of 17 girls suffering from anorexia nervosa treated in the Department of Child and Adolescent Psychiatry in Wroclaw. The average age of the sample was 15 years. Body image was analyzed using the self-assessment Body-Esteem Scale (based on Franzoi and Shields, 1984) and a questionnaire (developed by the authors) concerning the patient’s subjective assessment of the size and shape of their body, feelings and thoughts in relation to their own body, satisfaction with their appearance and whether they had any authorities. Results. Descriptive statistics was used to analyze the data. Most of the girls expressed a negative attitude to their own bodies and assessed the size of their silhouettes as much larger than they really are. Noted decreased satisfaction with the appearance of particular parts of the body such as the abdomen, buttocks, thighs while the respondents generally expressed a positive attitude to the appearance of their face. Conclusions. The study confirmed distorted body image in girls suffering from anorexia. The vast majority of respondents perceived their bodies bigger than they were, expressed a negative attitude to it and were not pleased with their body weight.
Year
Volume
49
Pages
42-50
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • Banfield S.S., McCabe M.P. (2002) An evaluation of the construct of body image, Adolescence, 37 (146), 374–376.
 • Bator E., Bronkowska M., Ślepicki D., Biernat J. (2011) Anoreksja – przyczyny, przebieg, leczenie, Now Lek, 80 (3), 184–191.
 • Beumont P.J., Touyz S.W. (2003) What kind of illness is anorexia nervosa? Eur Child Adolesc Psychiatry, 12 (supl. 1), 20–24.
 • Cachelin F.M., Maher B.A. (1998) Is amenorrhea a critical criterion for anorexia nervosa?, J Psychosom Res, 44 (3–4), 435–440.
 • Cameron A.D. (2004) Psychiatria Crash Course, Urban & Partner, Wrocław.
 • Cash T.F. (2004) Cognitive-behavioral perspectives on body image. A handbook of theory, research and clinical practice, Guilford Press, New York, London.
 • Dobrzyńska E., Rymaszewska J. (2006) Jadłowstręt psychiczny – ciągłe wyzwanie dla współczesnej medycyny, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 6 (4), 165–170.
 • Franzoi S.L., Shields S.A. (1984) The Body Esteem Scale: multidimensional structure and sex differences in a college population, J Pers Assess, 48 (2), 173–178.
 • Goldzak-Kunik G., Friedman R., Spitz M., Sandler L., Leshem M. (2012) Intact sensory function in anorexia nervosa, Am J Clin Nurt, 95 (2), 272–282.
 • Herzog W., Rathner G., Vandereycken W. (1992) Long-term course of anorexia nervosa. A review of the literature, [w:] Herzog W., Deter H.G., Vandereycken W. (red.), The course of eating disorders. Long-term follow-up studies of anorexia nervosa and bulimia nervosa, Springer, Heidelberg, Berlin, 24–26.
 • Higgins E.T. (1987) Self discrepancy. A theory relating self and affect, Psychol Rev, 94 (3), 319–340.
 • Hindler C.G., Crisp A.H., McGuigan S., Joughin N. (1994) Anorexia nervosa: change over time in age of onset, presentation and duration of illness, Psychol Med, 24 (3), 719–729.
 • ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne (2000) V rozdział, Warszawa UWM „Vesalius”, 149.
 • Jośko J., Kamecka-Krupa J. (2007) Czynniki ryzyka anoreksji, Prob Hig Epidemiol, 88 (3), 254–258.
 • Kaye W.H., Fudge J.L., Paulus M. (2009) New insights into symptoms neurocircuit function of anorexia nervosa, Nat Rev Neurosci, 10 (8), 573–584.
 • Kiejna A., Małyszczak K. (2009) Psychiatria – podręcznik akademicki, AM, Wrocław.
 • Liebman R., Minuchin S., Baker L. (1974) The role of the family in the treatment of anorexia nervosa, J Am Acad Child Psychiatry, 13 (2), 264–274.
 • Lipowska M., Lipowski M. (2006) Poziom optymizmu a akceptacja własnego ciała przez kobiety w okresie adolescencji, Psychologia Rozwojowa, 11 (3), 89–95.
 • Pietrini F., Castellini G., Ricca V., Polito C., Pupi A., Faravelli C., (2010) Functional neuroimaging In anorexia nervosa: A clinical approach. Eur Psychiatr, 26 (3), 177–180.
 • Powers P.S., Simpson H., McCormick T. (2005) Jadłowstręt psychiczny a psychoza, Psychiatria po Dyplomie, 6, 53–60.
 • Rabe-Jabłońska J., Dunajska A. (1997) Poglądy na temat zniekształconego obrazu ciała dla powstawania i przebiegu zaburzeń odżywiania, Psychiatr Pol, 31 (6), 723–738.
 • Scully J.H. (1998) Psychiatria, Urban & Partner, Wrocław.
 • Selvini Palazzoli M. (1985) Anorexia nervosa a syndrome of the affluent society, Transcultural Psychiatry, 22, 199–205.
 • Śmiech A., Rabe-Jabłońska J. (2006) Strukturalne odchylenia w badaniach neuroobrazowych u osób chorych na jadłowstręt psychiczny, Post Psychiatr Neurol, 15, 17–21.
 • Wolska M. (1999) Cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się, [w:] Józefik B. (red.), Anoreksja i bulimia psychiczna, UJ, Kraków, 122–124.
 • Ziółkowska B. (2001) Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u dziewcząt w stadium adolescencji, Fundacja Humaniora, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efb07e1c-633a-4fa4-b475-319ce0a5d047
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.