PL EN


2017 | 2 (69) | 59-72
Article title

Prusowska koncepcja dziennikarstwa – czy jest nadal aktualna?

Content
Title variants
EN
The Prussian concept of journalism – is it still valid?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bolesław Prus był jednym z najbardziej popularnych dziennikarzy warszawskich XIX wieku. Zdawał sobie sprawę z ważnej roli prasy w kształtowaniu opinii publicznej i w życiu społeczeństwa. Dobrze znał też środowisko dziennikarskie i jego problemy zawodowe. Dlatego w swoich felietonach i artykułach publicystycznych starał się odpowiadać na pytania dotyczące relacji między środowiskiem dziennikarskim a społeczeństwem. Jego opinie i wnioski są nadal aktualne.
EN
Boleslaw Prus was one of the most popular journalists of the nineteenth century Warsaw. He was aware of the important role of the press in the shaping of the public opinion and in the life of the society. He knew the journalistic community well and was aware of its professional problems. Therefore in his columns and articles he tried to address the issues regarding the relationship between the journalistic community and the society. His opinions and conclusions are still valid today.
Year
Issue
Pages
59-72
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efb69637-ed4c-4740-b097-f731d075ea22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.