PL EN


2017 | 7 "Pomiędzy dziećmi i dorosłymi. Przekraczanie granic w literaturze dla dzieci i młodzieży" | 81-96
Article title

Niedorośli wobec grozy – dziecięcy bohaterowie horrorów dla młodych odbiorców

Content
Title variants
EN
Young People and Horror –Children as Heroes of Horror for Young Audience
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Popularity of horror story for adult readers contributed to the fact that in the years 2000-2015 increased a number of children’s books referring to the horror novel and incredible story. The transfer of formula is connected with the repetition of motifs, parody, using the gallery of monsters. Children’s heroes of horror for immature audience are confronted with anxiety represented by monsters, experiencing numerous adventures, oscillating between horror and comic. New experiences lead to gain valuable skills and meeting with monsters leads to self -acceptance and self-development.
Keywords
EN
Contributors
 • Uniwersytet Opolski w Opolu, Instytut Polonistyki i Kulturoznastwa
References
 • Baluch Alicja. 2006. Maska i żywioł. Wzorce fabularne w literaturze dla dzieci, 131-142. W: Leszczyński Grzegorz i in., red. Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci – perspektywy badawcze – problemy animacji. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Brzeźniak Oliwia. 2014. Wyszukać (odszukać) baśniowe bohaterki, 225-235. W: Niesporek-Szamburska Bernadeta, Wójcik-Dudek Małgorzata, red. Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Chrobak Małgorzata. 2008. „Niebezpieczne książki”. Echa antypedagogiki we współczesnej literaturze dla dzieci i nastolatków, 80-90. W: Ungeheuer-Gołąb Alicja, red. W pobliżu literatury dziecięcej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Harding John. 2011. Siostrzyca. Zaremba Katarzyna, tłum. Piastów: Mała Kurka.
 • Has-Tokarz Anita. 2011. Horror w literaturze współczesnej i filmie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Jonca Magdalena. 2002. „Kto nie chce zupy, ten umrzeć musi…” – pedagogika strachu czyli śmierć za karę, 333-339. W: Kolbuszewski Jacek, red. Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka. T. 6. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • King Stephen. 1992. Smętarz dla zwierzaków. Wroczyński Michał, tłum. Bydgoszcz: Somix,
 • As-Editor.
 • Lasoń-Kochańska Grażyna. 2012. Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.
 • Lassister Rhiannon. 2009. Wykreślone imię. Konieczny Jacek, tłum. Warszawa: W.A.B.
 • Makowiecka Katarzyna. 2002. Postać dziecka w literaturze fantasy – rekonesans, 110-121. W: Papuzińska Joanna, Leszczyński Grzegorz, red. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI wieku. Warszawa: CEBID.
 • Nalaskowski Aleksander. 2009. Natura i kultura dzieciństwa, 43-53. W: Włoch Stanisław, red. Wczesna edukacja dziecka – perspektywy i zagrożenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Norwina-Sroczyńska Ewa. 1997. Przezroczyste ramiona ojca. Studium o magicznych dzieciach. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Owen Joanne. 2010. Władca marionetek. Uliszewski Krzystof, tłum. Warszawa: Egmont.
 • Pacławski Jacek, Kątny Marek. 2004. Literatura dla dzieci i młodzieży. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Warszawie.
 • Piotrowska Małgorzata. 2002. „Świat dziecka w horrorze Stephena Kinga”. Literatura i Kultura Popularna (X): 145-172.
 • Simonides Dorota. 1978. Fantastyka baśni i innych tekstów folklorystycznych w życiu dziecka, 110-133. W: Skorbiszewska Halina, red. Baśń i dziecko. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Skotnicka Gertruda. 2000. Literatura polska dla dzieci i młodzieży u progu nowego wieku. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.
 • Slany Katarzyna. 2009. „Puer Horroris w literaturze i kulturze dziecięcej”. Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe (1-2): 145-156.
 • Slany Katarzyna. 2016. Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie.
 • Syska Rafał. 2012. Zmory, które straszą na jawie. Motyw dziecka w amerykańskim horrorze lat 80., 57-70. W: Bobkowski Sławomir, red. Film dziecięcy, dziecko w filmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Urbańczyk-Tulik Lidia. 2016. Formuła horroru a współczesna literatura fantastyczna dla dzieci, 153-172. W: Buryła Sławomir i in., red. Tropy literatury i kultury popularnej (II). Olsztyn: Instytut Badań Literackich PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efbc7c8c-3405-4b64-ac91-c06412818cf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.