PL EN


2017 | 17 | 44 | 795-811
Article title

Urban Jumble in Three Nigerian Cities: A Perception Study of Development Control Activities in Ibadan, Osogbo and Ado-Ekiti

Content
Title variants
PL
Mieszanina miejska w trzech nigeryjskich miastach: Studium percepcji aktywności kontrolujących rozwój w Ibadanie, Osogbo i Ado-Ekiti
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose – The purpose of this paper is to examine residents’ perception of development control activities in three capital cities in Nigeria (Ibadan, Osogbo and Ado-Ekiti). This came about based on the recognition that jumble development hinders economic and environmental sustainability in cities. The perception study becomes imperative since perception is adjudged a tool for proffering solution to different problems in the different human endeavours and a method of getting policy information from the people that will be eventual subjects of the policy. Design/methodology/approach – The study used household survey through questionnaire administration. The three capital cities were stratified into local government areas (LGAs). One local government area was selected in each of the cities. Due to homogeneity of the cities in the nomenclature of political wards, two political wards were selected in each of the local government in the capital cities. Across the cities, a total of 223 residents were systematically sampled on which the designed questionnaires were administered. Findings – The study revealed that residents agreement and satisfaction with function of development control agencies decreases with the age of the city. Impliedly the age of the city is inversely proportional to residents’ agreement and satisfaction with development control activities. The study concluded that economic and environmental sustainability of cities is dependents on citizens’ embracement of development control activities. Research implications – The study is capable of generating hypotheses for future research in the area of environmental studies, especially in the global south. Practical implications – The findings and recommendations of this study can provide information on future policy making, review and implementation on development control and other related issues in environmental studies both in the cities and others with similar setting.
PL
Cel – Celem artykułu jest zbadanie percepcji mieszkańców dotyczącej działalności kontrolujących rozwój w trzech miastach w Nigerii (Ibadan, Osogbo i Ado-Ekiti). Podstawą projekcji badań było spostrzeżenie, iż chaotyczny rozwój utrudnia zrównoważony ekonomicznie i środowiskowo rozwój miejski. Studium percepcji zostało uznane za słuszne, ponieważ percepcja jest rozpoznana jako narzędzie uzasadniające rozwiązania różnych problemów związanych z różnymi ludzkimi staraniami i jako metoda pozwalająca uzyskać politykom informacje od osób będących ewentualnymi podmiotami ich polityki. Układ / metodologia / /podejście – W badaniu wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone wśród gospodarstw domowych za pomocą kwestionariusza. Do badań wybrano trzy stołeczne miasta w Nigerii i wyodrębniono w nich po jednym lokalnym obszarze rządowym. Ze względu na homogeniczność miast co do nomenklatury dzielnic politycznych, w każdym obszarze rządowym wyselekcjonowano dwie dzielnice polityczne. Łącznie we wszystkich miastach dobrano próbę 223 mieszkańców, wśród których przeprowadzono badania ankietowe. Wyniki – Badania wskazały, że zgoda i satysfakcja mieszkańców co do funkcjonowania agencji kontrolujących rozwój maleje wraz z wiekiem miasta. Na tej podstawie można stwierdzić, że zgoda i zadowolenie mieszkańców z aktywności kontrolujących rozwój jest odwrotnie proporcjonalne do wieku miasta. We wnioskach stwierdzono, że ekonomiczna i środowiskowa podtrzymywalność w miastach zależy od troski mieszkańców o działalności kontrolujące rozwój. Implikacje badań – Badania mogą służyć do stawiania i testowania hipotez w przyszłych badaniach w obszarze środowiskowym, zwłaszcza w odniesieniu do globalnego Południa. Implikacje praktyczne – Wyniki i rekomendacje zaprezentowane w artykule mogą dostarczyć informacji co do przyszłego kształtowania polityki, opiniowania oraz wdrażania rozwiązań na rzecz kontroli rozwoju oraz innych powiązanych kwestii w ramach badań środowiskowych.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
795-811
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Department of Urban and Regional Planning, Obafemi Awolowo University Ile-Ife, Nigeria.
 • Department of Urban and Regional Planning, Obafemi Awolowo University Ile-Ife, Nigeria.
 • Department of Architecture, University of Benin, Benin, Nigeria
author
 • Department of Urban and Regional Planning, Obafemi Awolowo University Ile-Ife, Nigeria
redactor
References
 • Afon, A. O.; Abolade O.; Okanlawon, S. A. (2006). Users’ Perception of Environmental Hazards and Risks as a Tool in Public Space Management: The Case of Selected Motor Parks in Lagos, Nigeria. A Paper Presented at the 5th Fig Regional Conference on Promoting Land Administration and Good Governance, Accra, Ghana, March 8-14.
 • Afon, A. O (2011). Residential Differentials in Behavoiur and Environmental Hazards and Risks Perception in Ile-Ife Nigeria. In: A.O Afon; O.O Aina (eds): Issues in the Built Environment of Nigeria: 52-80.
 • Ajayi, J. O. (2015). Graduates Unemployment and Criminality in Ado-Ekiti. Int. J. Manag. Bus. Res. 5 (1): 61-77.
 • Aluko, O. (2011). Sustainable Urban Development and Functionality of Planning Laws in Nigeria: The Case of Cosmopolitan Lagos. Journal of Sustainable Development IV(5).
 • Aribigbola, A. (2008). Improving Urban Land use Planning and Management in Nigeria. The Case of Akure. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management 3(9).
 • Awosusi, O. O.; Jegede, O. A. (2013). Challenges of Sustainability and Urban Development: A Case of Ado-Ekiti, Ekiti State, Nigeria. International Education Research 1(1): 22-29.
 • Carter, A. (1975). The Study of Urban Geography. Edward Arnold.
 • Daramola, O. P. (2015). Environmental Sanitation Practices in Residential Areas of Ibadan Metropolis. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Award of Doctor of Philosophy Degree in the Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Environmental Design and Management, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria.
 • Daramola, O. P.; Olowoporoku, O. A. (2016). Environmental Sanitation Practices in Osogbo, Nigeria: An Assessment of Residents’ Sprucing-Up of their Living Environment. Economic and Environmental Studies 16(4): 699-716.
 • Eisenman, D. P.; Wold, C.; Fielding, J.; Long, A.; Setodji, C.; Hickey, S.; Gelberg, L. (2006). Differences in Individual-Level Terrorism Preparedness in Los Angeles County. American Journal of Preventive Medicine 30:1-6. http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2005.09.001.
 • Ekandem, E. S.; Daudu, P. I.; Lamidi, R. B.; Ayegba, M. O.; Adekunle, A. (2014). Spontaneous Settlements: Roles and Challenges to Urban Planning. Journal of Sustainable Development Studies 6(2): 361-390.
 • Fabiyi, O. O. (2006). Urban Land Use Change, Analysis of a Traditional City From remote Sensing Data. The Case of Ibadan metropolitan Area, Nigeria. Humanity and Social Science Journal 1(1): 42-64.
 • Fagbohun, P. O.; Odumosu, J. O. (2009). Development Control Methods and Strategy in Lagos State: The Need for A New Policy Approach Towards Sustainable Urban Development. The Yaba Journal of Environmental Research 1(2): 16-31.
 • Goodchild, B. (1974). Class Differences in Environmental Perception. Urban Studies 2: 157–355.
 • Mabogunje, A. L. (1986). Urbanization in Nigeria. University of London press Limited. London: St. Paul’s House, Warwick Lane, London EC4.
 • Mayer, F. S.; Frantz, C. M. (2004). The Connectedness to Nature Scale: A Measure of Individuals' Feeling in Community with Nature. Journal of Environmental Psychology 24: 503-515.
 • Nduka, O.; Sam Amobic, C. (2013). Sustainable Heritage: The Tool for Poverty Alleviation in Nigeria. Journal of Environmental Management and Safety 4 (2): 115-126.
 • Nna, W.; Opueneobo, W.; Owei, B.; Ipoki, M. (2007). Development Control and the Public Interest in Obia-Akpor Local Government Area of Rivers State, Nigeria. Journal of Nigerian Institute of Town Planners 20 (1): 71-85.
 • Obabori, A. O.; Obiwuevi, D. B.; Olomu, J. I. (2007). Development Control, an Imprtant Regulator of Settlement Growth. A Case Study of Ekpoma Nigeria. Journal of Human Ecology 21(4): 285-291.
 • Oduwaye, L. (2009). Challenges of Sustainable Physical Planning and Development in Metropolitan Lagos. Journal of Sustainable Development 2(1): 159-171.
 • Olofsson, A.; Öhman, A.; Rashid, S. (2007). Differences in Risk Perception among Different Groups in Society and the Impact of Basic Values and Experiences of Vulnerability. Queens' College, Cambridge: 1-19.
 • Olowoporoku, O. A. (2017). Assessment of Household Disaster Management Literacy in Osogbo, Nigeria. A Paper Presented at the7th Environmental Design and Management International Conference (EDMIC) held at Obafemi Awolowo University Ile Ife on May 22nd - 24th 2017
 • Omisore E. O.; Akande, C. G. (2004). A Coordinated Approach for Resolving Physical Planning Problems at Local Level. A Case of Ogbomoso Region of Oyo State. A Paper Presented at the 35th Annual Conference of Nigerian Institute of Town Planners, Theme: Physical Planning Standards and Environmental Management 6th -8th October, 2004.
 • Ogundele, F. O.; Ayo., O.; Odewumi, S. G.; Aigbe, G. O. (2011). Challenges and Prospect of Physical Development Control. A Case Study of Festac Town, Lagos Nigeria. African Journal of Political Science and International Relations 5(4): 174-178.
 • Peacock, W. G.; Brody, S. D.; Highfield, W. (2005). Hurricane Risk Perceptions among Florida’s Single Family Homeowners. Landscape and Urban Planning 73: 120–135
 • Riad, J.; Norris, F. H.; Ruback, R. B., (1999). Predicting Evacuation In Two Major Disasters:Risk Perception, Social Influence and Access to Resources. Journal of Applied Social Psychology 29: 918–934.
 • Reininger, B. M.; Rahbar, M. H.; Lee, M.; Chen, Z.; Alam, S. R.; Pope, J.; Adams, B. (2013). Social Capital and Disaster Preparedness Among Low Income Mexican Americans in a Disaster Prone Area. Social Science and Medicine 83:50-60. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.01.037.
 • Sadalla, E.; Swanson, T.; Velesiw, J. (1999). Residential Behaviour and Environmental Hazards in Africa – Sahara Colonies.
 • Sanusi, Y. A. (2006). Pattern of Urban Land Development Control in Nigeria. A Case Study of Minna, Niger State. Journal of Nigerian Institute of Town Planners 20 (1): 121-143
 • Schultz, P. W.; Gouveia, V. V.; Cameron, L. D.; Tankha, G.; Schmuck, P.; Franek, M. (2005). Values and their Relationship to Environmental Concern and Conservation Behaviour. Journal of Cross-Cultural Psychology 34 (4): 457- 475.
 • Stern, P. C. (2000). Towards a Coherent Theory of Environmentally Significant Behaviour. Journal of Social Issues, 56(4): 407- 424
 • Somja, P. (2013). An Investigation into Gender Differences in Pro- Environmental Attitudes and Behaviours. Honors Scholars Theses 404. http://digitalcommons.uconn.edu/srhonors_theses/404
 • Xiao, C.; McCright, A. M. (2017) Gender Differences in Environmental Concern: Revisiting the Institutional Trust Hypothesis in the USA. Journal of Environment and Behaviour 47 (1):17 –37.
 • Yahyaha O. Y.; Ishiak, Y. (2013). Effective Urban Land Use Planning In Nigeria: Issues and Constraints. Journal of Environmental Management and Safety 4 (2): 103-114.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efbd3cc3-2ed7-41c6-8b58-1f6b060157e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.