PL EN


Journal
2018 | 47 EN | 2 | 99-112
Article title

Perception – Meta-Scientific and Meta-Logopaedic Reflection

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article tries to describe the cognitive process of perception from the perspectives of science, meta-science, and meta-logopaedics. To achieve it, it has been assumed that the world can be described through statements about reality (description), statements about statements about the reality (science), and statements about statements about statements about the reality (meta-science). On the way to the ‘meta’ stage, the article mentions five human senses as well as the groups of the cerebral cortex areas which give perception neurological and neuropsychological character. Moreover, the concept of the neuronal network and the congnitivistic perspective on perception have also been also mentioned. The meta-scientific description of perception makes reference to three philosophical beliefs: realism, phenomenalism, and idealism. The article also mentions the concepts of the philosophy of language. Such references give the article ontological and epistemological character. Meta-logopaedic reflection on perception has been built on phenomenology and the philosophy of perception of Maurice Merleau-Ponty. Special emphasis is put on his claim that perception is the function of bodily (biological) conditions and the meaning aspects. Such cognitive orientation places the problem of perception in the realm of logopaedic theory and its critical judgement (metalogopaedic level).
Keywords
Journal
Year
Volume
Issue
2
Pages
99-112
Physical description
Dates
published
2018-12-15
Contributors
 • Pedagogical University of Cracow Department of Neurolinguistics
References
 • Aduszkiewicz A. (ed.), 2004, Słownik filozofii, Warszawa.
 • Armstrong D. M., 1995, Odrzucenie fenomenalizmu, [in:] Filozofia percepcji, selected and introduced by B. Chwedeńczuk, Warszawa, 185–199.
 • Bobrowski I., 1993, Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii językoznawczej i metodologii opisów gramatycznych, Kraków.
 • Boryś W., 2006, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
 • Cichowicz S., 1976, Poezja świata. Wstęp do Prozy świata. Esejów o mowie Maurice’a MerleauPonty’ego, Warszawa, 5–23.
 • Dubisz S. (ed.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, vol. 3, Warszawa.
 • Gallagher S., Dan Z., 2015, Fenomenologiczny umysł, Warszawa.
 • Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 • Grabias S.,1996, Typologie zaburzeń mowy. Narastanie refleksji logopedycznej, „Logopedia” vol. 23, 79–90.
 • Grabias S., 2001, Perspektywy opisu zaburzeń mowy, [in:] Zaburzenia mowy, ed. Grabias, Lublin, pp. 11–43.
 • Grabias S., 2012a, O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania, [w:] Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, eds. S. Milewski, K. KaczorowskaBray, Gdańsk, 56–69.
 • Grabias S., 2012b, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [in:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, ed. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, 16–71.
 • Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [in:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, eds. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, 13–35.
 • Grabias S., 2017, Język w diagnozowaniu umysłu. Terapia logopedyczna a poznawcza i interakcyjna funkcja języka, [in:] Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, eds. D. PlutaWojciechowska, B. Sambor, Universalis, 35–63.
 • Grabowska A., Budohoska W., 1995, Procesy percepcji, [in:] Psychologia ogólna, ed. T. Tomaszewski, Warszawa, 9–90.
 • Grzybowska E., 2013, Propriocepcja – zmysł, który (nie zawsze) pozwala czuć siebie, „Integracja Sensoryczna”, 1, 26−27.
 • Grucza F., 1983, Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Warszawa.
 • Herzyk A., 2005, Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Warszawa.
 • Krąpiec M. A., 1985, Język i świat realny, Lublin.
 • Kurcz I., 2011, Charakterystyka kompetencji językowej – wytwarzanie i percepcja mowy, [in:] Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka, eds. I. Kurcz, H. Okuniewska, Warszawa, 66–79.
 • Maciejczyk M., 2007, Świadomość i sens. Kant, Brentano, Husserl, Marleau-Ponty, Warszawa.
 • Maas V., 1998, Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla rodziców i specjalistów, Warszawa.
 • MacQueen B.D., 2003, Podstawy neurolingwistyki, [in:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, vol. 1, eds. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole, 191–221.
 • Merleau-Ponty M., 1976, Proza świata. Eseje o mowie, Warszawa.
 • Merleau-Ponty M., 2001, Fenomenologia percepcji, Warszawa.
 • Merleau-Ponty M., 2003, Pochwała filozofii, Kraków.
 • Mesulam M., 2009, Od doznania do poznania, [in:] Neuropsychologia. Współczesne kierunki badań, ed. K. Jodzio, Warszawa, 233–318.
 • Migasiński J., 2001, Fenomenologia Merleau-Ponty’ego, [in:] Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, (Posłowie), Warszawa, 479–486.
 • Okoń W., 1998, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.
 • Pąchalska M., 2007, Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Procesy poznawcze i emocjonalne, vol. 1, Warszawa.
 • Przybylski Ł., 2008, Wprowadzenie, [in:] Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne, ed. A. Klawiter, Warszawa, 131–137.
 • Rittel T., 1994, Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka (extended reprint), Kraków.
 • Searle J. R., 1995, Intencjonalność percepcji, [in:] Filozofia percepcji, selected and introduced by B. Chwedeńczuk, Warszawa, 223–263.
 • Sikora P., 2017, Co tak naprawdę postrzegamy?, „Filozofuj”, 2 (14), 8–10.
 • Szołtysek A. E., 1992, Metafizyczność języka, Katowice.
 • Walsh K., 1998, Neuropsychologia kliniczna, Warszawa.
 • Woleński J., 2001, Epistemologia, vol. 2: Wiedza i poznanie, Kraków.
 • Woleński J., 2017, Percepcja, czyli spostrzeganie, „Filozofuj”, 2 (14), 6–7.
 • Wolska A., 2000, Mózgowa organizacja czynności psychicznych, Kraków.
 • Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., 2010, Psychologia. Kluczowe koncepcje, Warszawa 2010.
 • Żmigrodzki P., 2006, Metalingwistyka, [in:] Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, ed. P. Stalmaszczyk, Łódź, 57–73.
 • Życiński J., 1983, Język i metoda, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efc554b1-41e7-4576-a6a7-e0e8431ebd0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.