PL EN


2010 | 1-4 | 245-254
Article title

Górnicze metody zabezpieczania i rewitalizacji podziemnych obiektów zabytkowych

Content
Title variants
EN
Mining methods for protecting and revitalization of historic underground buildings
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The history of mining methods to rescue the most valuable undergrounds goes back tens of years. These experiments implemented by a team of specialists from the AGH University of Science and Technology resulted in saving many historic mines, drifts, cellars, caves. They now serve as interesting archaeological sites, underground tourist routes, museums, spas. The adverse effects of time, natural hazards and long – term exploitation of underground workings require to take technical actions in order to re – establish the original technical and functional values of the objects. The presented scope of the revitalization activities allowed to save for future generations many underground monuments that are the testimony of cultural, industrial and civilization heritage.
Year
Issue
1-4
Pages
245-254
Physical description
Contributors
author
  • mgr inż., pracownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Po kilkuletniej pracy zawodowej w kopalniach jastrzębskich wrócił na macierzystą „Alma Mater”. Od ponad 35 lat jest związany z działalnością naukowo-badawczą z zakresu zabezpieczania i rewitalizacji zabytkowych podziemi. Jest autorem ponad stu artykułów dotyczących głównie problematyki badań i zabezpieczania konstrukcji podziemnych. Zrealizował ponad sto projektów zabezpieczeń zabytkowych podziemi. Uczestniczył w wielu wyprawach krajowych i zagranicznych penetrujących stare podziemia. Drugi kierunek jego działalności badawczej ma związek z zastosowaniem materiałów i środków do wzmacniania konstrukcji podziemnych. Oprócz pracy zawodowej czynnie działa w Komisji Muzealnictwa i Tradycji Górniczych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Jest także Prezesem Polskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Podziemnych „Hades-Polska”.
author
  • dr inż. arch., pracownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się projektowaniem i organizacją podziemnych tras turystycznych. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z grafiki inżynierskiej, konserwacji zabytków i teorii projektowania architektonicznego. Prowadzi wykłady nt. „Architektura budowli i miast zabytkowych” oraz „Podstawy konserwacji obiektów zabytkowych”. W roku 1998 otrzymał nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków za pracę doktorską. Działa w wielu naukowych organizacjach krajowych.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efc55e9b-6401-489a-b852-20bd62256379
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.