PL EN


2014 | 3(29) | 315-322
Article title

Działalność Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej w okresie II wojny światowej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The basic aim of the article is to shed light on the section of the Polish diplomatic history during the Second World War, namely the activity of the Polish Embassy to the Holy See. The author remembers the person of the Polish Ambassador Kazimierz Papée and the difficult political circumstances accompanying his tenure. The research on this part of Polish‑Vatican history is hindered by the fact of destruction of the documents or still inaccessible archives from that period of time.
Contributors
References
  • Actes et documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale, t. 5: Le Saint Siege et la guerre mondiale. Juliet 1941‑Octobre 1942, red. P. Blet, Città del Vaticano 1969.
  • Łossowski P., Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów polskiej służby zagranicznej, Warszawa 1992.
  • Meysztowicz W., Gawędy o czasach i ludziach, Londyn 1983.
  • Papież Pius XII a Polska. Przemówienia i listy papieskie. (Garść dokumentów z lat 1939‑1945), [b.m.w.] 1946.
  • Pius XII a Polska 1939‑1949. Przemówienia, listy, komentarze, oprac. K. Papée, Rzym 1954.
  • Raczyński E., O ambasadorze Kazimierzu Papée, „Na Antenie” 1973, R. 11, nr 117.
  • Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków 1945‑1958 w świetle materiałów ambasady RP przy Watykanie. Wybór dokumentów, oprac. J. Żaryn, Warszawa 1988.
  • Waszkiewicz Z., Polityka Watykanu wobec Polski 1939‑1945, Warszawa 1980.
  • Wyrwa T., Watykan a rząd polski w Angers, „Zeszyty Historyczne” 1985, nr 72.
  • Żaryn J., Kościół w Polsce w latach przełomu (1953‑1958). Relacje ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efc703b8-fd66-4ff3-8d26-9188a5a9f497
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.