Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 49-56

Article title

CO TO ZNACZY „NAUCZYĆ FILOZOFII”?

Content

Title variants

EN
WHAT ‘TO TEACH PHILOSOPHY’ MEANS?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy problemu tego, na czym polega nauczanie filozofii i jak powinno się je prowadzić. Autor twierdzi, że nauczyciel filozofii winien mówić nie o filozofii, lecz o rzeczywistości. W związku z tym nauczania filozofii nie można ograniczać do zapoznawania z historią filozofii. W nauczaniu tym trzeba łączyć podejście problemowe z doktrynalnym, to znaczy wykład filozofii powinien być zestawem odpowiedzi na najważniejsze pytania filozoficzne ze szczególnym uwzględnieniem tych, do których wykładowca jest najbardziej przekonany. Prezentacja tych poglądów oraz dyskusja nad nimi ze studentami wydaje się być najlepszym sposobem nauczania filozofii. W ten sposób student otrzymuje spójny i logiczny obraz rzeczywistości, co jest celem nauczania w ogóle.
EN
This article deals with the problem of what teaching of philosophy is and how it should be carried out. The author argues that philosophy teacher should speak not about philosophy itself but about reality. Consequently, teaching of philosophy cannot rely on teaching of the history of philosophy. The author suggests the problem approach combined with the doctrinal, that is, lecture of philosophy should be a set of answers to the most important philosophical questions with particular regard to those the teacher is the most convinced to. Presentation of these views and discussion of them with students seems to be the best way to teach philosophy. Students receive consistent and logical picture of reality, which is the purpose of teaching in general.

Year

Issue

1

Pages

49-56

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

References

 • Bereiter C. (2002). The Knowing Mind. W: Bereiter C. Education and Mind in the Knowledge Age., dostępny na: http://www.observetory.com/carlbereiter/ (otwarty: 31.09.2006).
 • Bogusz-Bołtuć E. D. (2014). Czy można nauczyć filozofii? W: Mroczkiewicz P., Kamińska W. (red.). Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Darowski R. (2010). Jak wykładać filozofię człowieka? W: Janeczek S. (red.). Dydaktyka filozofii. Tom I. Antropologia. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 285-286.
 • Gondek A. (2014). Korelacja filozofii z przedmiotami nauczania w szkole średniej. Idea nauczania holistycznego. W: Mroczkiewicz P., Kamińska W. (red.). Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Jan Paweł II. (2005). Fides et ratio. W: Encykliki Ojca świętego Jana Pawła II. Kraków: Znak.
 • Kołodziński P. (2014). Nauczanie etyki w świetle podstawy programowej z filozofii. W: Mroczkiewicz P., Kamińska W. (red.). Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • z Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia, W: Podstawa programowa z komentarzami, dostępny na: http://adam-grobler.w.interia.pl/PodstProgKomHistSpo%B3.pdf (otwarty 13.11.2014).
 • Soin M. (2014). O możliwych kierunkach nauczania filozofii. „Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”, tom 2, dostępny na: http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2014/08/Soin_47-64.pdf (otwarty 13.11.2014).
 • Tomasik A. (2014). …Żeby nie ogłupieć, czyli czego oczekują uczniowie od lekcji filozofii w szkole. W: Mroczkiewicz P., Kamińska W. (red.). Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Wehler J. (1998). Zarys racjonalnego obrazu świata. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Wojcieszek K. A. (2014). Współczesna filozofia człowieka. Propozycje metod nauczania w perspektywie realizacji podstawy programowej. W: Mroczkiewicz P., Kamińska W. (red.). Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Wojtysiak J. (2007). Filozofia i życie. Kraków: Znak.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-efc7dbe0-8101-4277-bed9-1189b7a8db5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.