Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15 | 219-235

Article title

Bierdiajewowska filozofia człowieka jako filozofia dialogu

Authors

Content

Title variants

RU
Бердяевская философия человека как философия диалога
EN
Berdyaev’s Philosophy of Human as the Philosophy of Dialogue

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
Автор предлагает интерпретацию философии Бердяева как философии человека. Важная роль в ней humanum позволяет ему предложить ее моделью философии диалога. Автор считает, что философия диалога Николая Бердяева во многих вопросах совпадает с диалогизмом философии (гетерологии) Эммануэля Левинаса. Автор предлагает признать и изучать, а также популяризировать философию Бердяева как представителя европейской фило-софии диалога, который вносит в нее существенное, хотя и несомненно спорное novum.
EN
The author proposes an interpretation of Berdyaev’s philosophy as a philosophy of human being. He considers humanum as a model example of the philosophy of dialogue due to its importance. The author represents the view that the philosophy of dialogue by Nicholas Berdyaev is in many points consistent with the dialogism (heterology) by Emmanuel Levinas. He offers to recognize and study, as well as to popularize the Berdyaev’s philosophy as a representative of the European philosophy of dialogue, which contributes to it, but certainly brings also the disputable novetly.

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Ajdukiewicz K. 2004. Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka. Kęty – Warszawa: Wydawnictwo Antyk, Fundacja Aletheia.
 • Bierdiajew M. 1994. „Mojo fiłosofskoje mirosoziercanije”. W N.A. Bierdiajew: pro et contra. Antołogija, A.A. Jermiczow (red.). Sankt-Peterburg.
 • Bierdiajew M. 2002. Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólnoty, przeł. H. Paprocki. Kęty: Antyk.
 • Buber M. 1992. Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór. Warszawa: Instytut Wy-dawniczy Pax.
 • Buber M. 1993. Problem człowieka, przeł. J. Doktór. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dostojewski F. 1986. „Łagodna”. W F. Dostojewski, Białe noce. Opowiadania, przeł. W. Broniewski, G. Karski. Warszawa: KiW.
 • Duda K. 2010. „Symboliczna przestrzeń w twórczości Mikołaja Bierdiajewa”. W Symbol w kulturze rosyjskiej, red. T. Obolevitch, K. Duda. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Ebner F. 2006. Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, przeł. K. Skorulski. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Feuerbach L. 1981. „Zasady filozofii przyszłości (1843)”, przeł. M. Skwieciński. W R. Pana-siuk, Feuerbach. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kopciuch L. 2008. „Kryzys humanizmu według M. Bierdiajewa”. W Filozofia słowiańska na przełomie wieków, W. Słomski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Katedry Filozofii WSFiZ.
 • Krasicki J. 2002. Przeciw nicości. Eseje. Kraków.
 • Krasicki J. 2012. Bierdiajew i inni. W kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficz-nego, seria wydawnicza „Filozofia Rosyjska”, tom 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Mrzygłód P. 2010. „Człowiek jako osoba na tle egzystencjalistycznej twórczości Mikołaja Bierdiajewa”. Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 9 (1): 165–198.
 • Rarot H. 2013. „Rosyjski personalizm Mikołaja Bierdiajewa”. Kultura i Wartości 3.
 • Riesman D. 2011. Samotny tłum, przeł. J. Strzelecki. Kraków: Wydawnictwo Vis-a-vis Etiuda.
 • Scheler M. 1987. Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, przeł. S. Czerniak, A. Węgrzecki. Warszawa: PWN.
 • Tönnis F. 2008. Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako em-pirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-efceffca-deb6-49ad-b4b0-e7de8d786b16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.