PL EN


2006 | 2 | 1 Prawo | 5-33
Article title

Wolność religijna dziecka na tle praw rodzicielskich

Authors
Title variants
EN
Religious Freedom of a Child Versus Parental Rights
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The religious freedom of a child was first proclaimed in secular law in 1989, when the UN General Assembly created the Convention on the Rights of the Child. The benefits that a child derives from this convention are subject to the degree of the child's maturity. He or she was able to benefit from their religious freedom only as a member of a church or religious group – before the Convention was ratified by Polish legislators. The Convention states that the child is the subject of religious freedom due to self-respect. In Polish legislation, the child's freedom correlates with their parents' rights. The parents are given the right to raise their children in accordance with their beliefs. However, some oversights have been made by the legislators. It is not explained how to combine children's needs with the needs of their parents in case there are some conflicts regarding religious freedom.
Contributors
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
References
 • Bar W.: Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska w prawie rodzinnym państw islamskich, SPW 2004, nr 7, s. 221-233.
 • Bar W.: Wolność religijna w Dār al-Islām. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin 2003.
 • Bielecki M.: Wolność religijna dziecka w prawie polskim, mps BKUL.
 • Dudek D.: Równouprawnienie Kościołów i związków wyznaniowych na tle konstytucyjnych zasad prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały z I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny 14-16 stycznia 2003), Lublin 2004, s. 199-227.
 • Dylematy wolności sumienia i wyznania w państwach współczesnych, red. B. Górowska, Warszawa 1996.
 • Grześkowiak A.: Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej na tle międzynarodowych aktów praw człowieka, „Ethos” 1992, nr 1, s. 109-131.
 • Krukowski J.: Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993.
 • Misztal H.: Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1996.
 • Misztal H.: Prawa rodziny w zakresie wychowania dzieci, w: Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, red. A. Mezglewski, W. Janiga, Lublin 2000, s. 13-33.
 • Pietrzak M.: Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20 IV 1993 roku w sprawie nauczania religii w szkole, PIP 1993, nr8, s. 109-115.
 • Pietrzak M.: Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003.
 • Pietrzak M.: Demokratyczne świeckie państwo prawne, Warszawa 1999.
 • Przyborowska-Klimczak A.: Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 1998.
 • Warchałowski K.: Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej, SPW 2004, nr7, s. 5-19.
 • Warchałowski K.: Prawno-karna ochrona wolności religijnej w Polsce wlatach 1932-1997, SPW 2002, nr4, s. 59-72.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efd46c94-eb38-45fb-a465-51c4ae050085
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.