PL EN


2014 | 5 | 2 | 12
Article title

Wielkość przedsiębiorstw a innowacyjność 
regionalnego systemu przemysłowego 
w województwie pomorskim w latach 2009-2011

Content
Title variants
EN
Size enterprices’ influence for innovation activity 
in regional industrial system in pomorskie region 
in 2009-2011
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy wpływu klas wielkości przedsiębiorstw na ich innowacyjność w regionalnym systemie przemysłowym. Hipotezą prowadzonych badań jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna w układzie industrialnym, tak samo jak w jego kontaktach z otoczeniem, jest w sposób istotny zdeterminowana oddziaływaniem klasy wielkości przedsiębiorstw. Część egzemplifikacyjna artykułu oparta została na studium przypadku województwa pomorskiego. Badania zostały przeprowadzone z użyciem kwestionariusza ankietowego na grupie 680 przedsiębiorstw przemysłowych. Podczas badań zdecydowano się na wykorzystanie modelowania typu logit (teoria prawdopodobieństwa). Metoda ta jest skutecznym narzędziem badawczym dla dużych, ale statycznych testów, w których zmienna zależna ma charakter jakościowy.
EN
In transition countries, company’s size has a big impact on economy processes, including innovation activity in industry. The main objective of the study was to search for the impact of class size of enterprises on their innovation activity within the regional industrial system in Pomorskie region, and consequently determine the boundary conditions for the model structure of regional innovation networks, which take into account the specificity of region, allowing a skillful creation of innovation policy. Methodological part of the study was based on probit modeling (probability theory).
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efeab49e-c046-4427-afec-f44ab3c0a1c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.