PL EN


2012 | 39 | 7(460) | 23-27
Article title

System poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w opiniach doradców zawodowych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Employment advisory system in job centres – employment advisors’ point of view
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono cząstkowe wyniki badań empirycznych o charakterze jakościowym (wywiady pogłębione), które zostały przeprowadzone wśród doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia. Respondenci wskazując kluczowe zmiany, które w ich opiniach korzystnie wpłynęłyby na wzrost efektywności świadczonych usług mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych poruszali głównie kwestie organizacyjne, lokalowe, informacyjno-promocyjne, związane z koniecznością zmniejszenia biurokracji, czy zwiększenia zatrudnienia liczby doradców.
EN
This article presents partial results of empirical studies of qualitative (in-depth interviews), which have been carried out among counselors employed in public employment services. Respondents indicating the key changes which, in their opinions favorably impact the increased effectiveness of services aimed at professional activation of unemployed people moved mainly to organizational issues, housing, information and publicity related to the need to reduce bureaucracy, increase employment and the number of advisers.
Year
Volume
39
Issue
Pages
23-27
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Śląski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efee2b09-ff58-4ce8-8825-4a3e1353b3cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.