PL EN


2013 | 144 | 227-239
Article title

Ocena potencjału rozwoju lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych

Content
Title variants
EN
Assessment of the Development Potential of Local Housing Property Markets
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article assesses the development potential of the local housing property markets in urban and rural municipalities of the Olsztyn poviat (administrative district) in the Warmińsko-Mazurskie region. Using a synthetic indicator, a ranking of municipalities was drawn up for the years 2005-2011 based on the housing conditions as well as on demographic, economic and spatial conditions. Calculated synthetic indicators under the dynamic approach, i.e. for 2005-2011, as well as static approach, i.e. for 2011 alone, allowed for pinpointing the municipalities that have the potential and are developing - (Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Olsztynek) as well as municipalities without the potential and and showing no change in this area - BA type (Jeziorany). A lack of statistical significance between the synthetic indicators of local development and the development of local housing property markets has been shown.
Year
Volume
144
Pages
227-239
Physical description
References
 • Andrzejewski A.: Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1919-1974. PWE, Warszawa 1977.
 • Foryś I.: Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 • Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1969, z. 4.
 • Hopfer A., Cellmer R.: Rynek nieruchomości. ART, Warszawa 1997.
 • http://www.transport.gov.pl/2-48edcaaad83e1-1789468-p_1.htm (20.10.2012).
 • Łaszek J.: Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektyw rozwoju. SGH, Warszawa 2004.
 • Pawlikows-Piechotka A.: Model działania i czynniki kształtujące wolny rynek nieruchomości w Polsce. "Wycena" 1996, nr 4(27).
 • Rynek nieruchomości w Polsce. Red. Ł. Kałkowski. Twigger, Warszawa 2001.
 • Szlachta J., Dziemianowicz W., Szmigiel K., Nowicka P.: Potencjał rozwojowy województwa lubelskiego. "Barometr Regionalny" 2009, nr 2(16).
 • Zaremba A.: Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości jako istotnego czynnika rozwoju lokalnego. "Journal of Agribusiness and Rual Development" 2011, nr 1(19).
 • Żelazowski K.: Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce. "Studia i Materiały TNN XIX3" 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efee851f-2de9-4353-806b-1c583566a9a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.