PL EN


2017 | 20 | 4 | 5-28
Article title

Zmiany na rynku prasowym w Polsce pod wpływem nowych technologii i Internetu

Content
Title variants
EN
Changes in the press market due to new technologies and the internet
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykułu jest ekonomiczną analizą polskiego rynku prasy drukowanej w latach 1990–2015. Zawiera ilościową charakterystykę rynku pod względem jego wielkości (liczba wydawanych tytułów, liczba wydawców, nakład globalny, sprzedaż egzemplarzowa), struktury i efektywności. Analiza jakościowa skupia się na ocenie zmian, jakie cyfryzacja mediów wywołała w produkcji i konsumpcji prasy oraz jej wpływie na opłacalność działalności wydawniczej i pozycję rynkową wydawców prasy.
EN
This is an economic analysis of the Polish printed press market in 1990–2015. It deals with the quantitative aspects of the market transformation, i.e. the number of titles, publishers, circulation and sales as well as indicators of market structure and efficiency. It also presents an assessment of the impact of digitalization on the production and consumption of the printed media and their publishers’ profit margins and market position.
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
5-28
Physical description
Contributors
 • Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytet Jana Kochanowskiego
References
 • Agora, World Internet Project. Poland 2013, Warszawa 2013.
 • Biblioteka Narodowa, Ruch wydawniczy w liczbach 2013, Warszawa 2014.
 • Biblioteka Narodowa, Ruch wydawniczy w liczbach 2014, Warszawa 2016.
 • Bubula B., Media polskie i polskojęzyczne, „Nasz Dziennik” 14.09.2014, http://www.naszdziennik.pl/mysl/97233,media-polskie-i-polskojezyczne.html,
 • CBOS, Korzystanie z internetu; koleje edycje badań.
 • Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek; koleje edy-cje raportu.
 • Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy papierowej i cyfrowej. Nowe platformy dostępu do treści. Transformacja prasy, badanie Millward Brown dla Izby Wydawców Prasy z września 2013 roku,
 • http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20RYNEK%2011-02-2014%20(R)%20word%20IWP-2.pdf (10.10.2016).
 • Dziwisińska J., Kiedy zabraknie prasy, wywiad z Witoldem Woźniakiem, 22 sierpnia 2014, http://mediamarketingpolska.pl/artykuly/174807,kiedy-zabraknie-prasy
 • Filas R., Czytelnictwo prasy u progu roku 2000, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1–2 (161–162), s. 206–222.
 • Fisher F.M., Horizontal Mergers. Triage and Treatment, “Journal of Economic Perspectives” 1987, 1 (2), s. 23–40.
 • Gdzie my, gdzie oni. Raport: Europejski Wskaźnik Rozwoju, „Polityka” 2010, nr 44.
 • Grzegorczyk P., Analiza zagranicznego kapitału w Polsce, 14.09.2015, http://jagiellonski24.pl/2015/09/14/czy-musimy-repolonizowac-media-analiza-zagranicznego-kapitalu-w-polsce/.
 • GUS, Kultura w 1993 r., Warszawa 1994.
 • GUS, Rocznik statystyki międzynarodowej, Warszawa 2010.
 • IWP, Informacja o rynku prasy w latach 2005–2015, materiał nie publikowany, w posiadaniu autorki.
 • Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.
 • Kreft J., Zagrożenie kanibalizacją w przenoszeniu zawartości gazet do ich internetowych wy-dań, [w:] J. Kall, B. Sojkin, Zarządzanie produktem. Kreowanie marki, Poznań 2010.
 • Legutko P., Idę po nową Polskę. Rozmowa z Pawłem Kukizem, „Gość Niedzielny” 2015, nr 30.
 • Mikułowski Pomorski J., Fragmentaryzacja w mediach: proces i narzędzie, „Global Me-dia Journal – Polish Edition” 2006, nr 1.
 • Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego dla celów wspólnotowego prawa gospodarczego (97/C 372/03), Dziennik Urzędowy C 372 , 09/12/1997 P. 0005 – 0013.
 • Pallus P., Wydawnictwo Bauer największym wydawcą prasy w Polsce. Za nim RASP i Pol-skapresse (raport za 2014), 2015–04–20,
 • http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydawnictwo-bauer-najwiekszym-wydawca-prasy-w-polsce-za-nim-rasp-i-polskapresse-raport-za-2014_1.
 • Polska Izba Książki, Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce 2013–2014. Raport PIK z projektu badawczego, Warszawa 2014.
 • Polskie Badania Czytelnictwa, Prasę czyta ponad 90 proc. Polaków!, www.pbczyt.pl/news/items/35.html.
 • Ranking Rzeczpospolitej. Marki polskie, „Rzeczpospolita” 2014, http://www.rp.pl/
 • Shapiro C., Varian H.R., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sie-ciowej, Warszawa 2007.
 • Sieradzki S., W rękach niemieckich jest już sto procent mediów regionalnych; bez pięciu tytułów, 6.09.2014, http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/212554-w-rekach-niemieckich-jest-juz-sto-procent-mediow-regionalnych-bez-pieciu-tytulow
 • Siwek H., Badania czytelnictwa prasy — deklaracje a rzeczywistość, „Zeszyty Prasoznaw-cze” 1997, nr 3/4.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331, ze zm.
 • WAN-IFRA, World Press Trends 2015, http://www.wan-ifra.org/microsites/world-press-trends.
 • Zenith Optimedia, Media Consumption Forecasts, http://www.zenithmedia.pl/baza-wiedzy/article/Media-Consumption-Forecasts-4054.html (1.10.2016).
 • Żabiński R., Marketing na rynku prasowym, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/4396
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eff28646-7f16-4ba9-a4cf-ccaee8a3e2aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.