PL EN


2011 | 862 | 65-81
Article title

Zagadnienie pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na ochronę środowiska

Title variants
EN
The Issue of Public Assistance for Environmental Protection Given by the Member States of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the conditions for the admissibility of public assistance in the European Union, with a particular focus on the principles applied to horizontal assistance in environmental protection. The source research in this area was carried out based on the Treaty establishing the European Community (TEC) and acts of secondary law (regulations, directives, decisions, recommendations and opinions). Particular emphasis is placed on the interpretation of EC guidelines on state assistance in environmental protection. An important conclusion is that EU subsidy law in the area of state assistance for environmental protection objectives should be analysed in the context of general rules governing public assistance in connection with the treaty provisions regarding environmental protection especially with “the polluter pays” principle and the principle of integrating environmental protection into sector policies. This means that the EU’s restrictive approach to granting public assistance for environmental protection has both an economic and a pro-ecological aim. The economic aim, which is to counteract the disruption of trade between member states, is clear, while it may be assumed that subsidising environmental protection is equally successful as imposing taxes on polluters. This leads to the conclusion that the first priority of public assistance for environmental protection is the realisation of economic aims, while ecological ones remain subordinate to them.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Finansów, ul. Rakowicka 27, 31-510, Kraków, Poland
References
 • Eeckhout P., External Relations of the European Union: Legal and Constitutional Foundations, Oxford University Press, New York 2004.
 • Evans A., European Community Law of State Aid, „Oxford European Community Law Series”, Oxford University Press, New York 1997.
 • Grabowska G., Europejskie prawo środowiska, PWN, Warszawa 2001.
 • Jankowska A., Marek M., Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Kenig-Witkowska M.M., Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005.
 • Klatte E.R., The Evolution, Operation and Future of Environmental Management in the European Union [in:] Environmental Law and Policy in the European Union and the United States, red. R. Baker, Praeger Publishers, Westport 1997.
 • Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego - europejska polityka energetyczna, Bruksela, COM(2007) 1 wersja ostateczna.
 • Meiklejohn R., The Economics of State Aid, „European Economy” 1999, No. 3.
 • Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, t. 2, PWN, Warszawa 2008.
 • Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: Sposoby wykorzystania potencjału, Bruksela, COM(2006) 545 wersja ostateczna.
 • Plan działań w zakresie pomocy państwa. Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009, Bruksela, COM(2005) 107 wersja ostateczna z dnia 7 czerwca 2005 r.
 • Rączka J., Żylicz T., Analiza zgodności działania polskich funduszy ekologicznych z wymaganiami Unii Europejskiej udzielania pomocy publicznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE, C 83/47 z 30 marca 2010.
 • Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska, Dz.Urz. UE, C 82 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eff60b17-dc7e-4736-aecd-0dcb8f972dc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.