PL EN


2001 | 1 | 61-85
Article title

Nowe media a sztuka XX wieku

Content
Title variants
EN
New Media and the 20th Century Art
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia wpływ nowych mediów na sztukę XX wieku, a dokładniej na przemiany pojmowania sztuki w XX wieku. Artykuł wskazuje na trzy kluczowe momenty wzajemnych relacji nowych mediów i sztuki. Pierwszy moment przypada na lata 20., kiedy europejska awangarda wyciąga skrajne konsekwencje z wynalezienia fotografii i ogłasza koniec starej sztuki rzemieślniczej i narodziny nowej sztuki maszynowej. Sztuka maszynowa jest efektem industrializacji sztuki, wyzwalającej sztuki wizualne z tradycji sztuk pięknych. Drugi moment przypada na lata 60. i wiąże się z umasowieniem telewizji. Sztuka musi odnaleźć swoje miejsce w medialnym społeczeństwie, zdominowanym przez telewizyjne obrazy, w świecie symulakrum. W tej nowej sytuacji zmienia się relacja pomiędzy sztuką a tym, co artystyczne. Trzeci moment związany jest z rewolucją cyfrową i z pojawieniem się cyberprzestrzeni. Oparte na komputrze praktyki artystyczne zmieniają nasz stosunek do rzeczywistości, a najbardziej widocznym znakiem tej zmiany jest rzeczywistość wirtualna. Rzeczywistość wirtualna podwaja nasz świat i zmienia go w świat możliwości.
EN
The article focusses on the influence of the new media upon the 20th Century art, or more precisely upon the understanding of art in 20th Century. The article highlights three turning points in relations between new media and visual art. The first turning point came about in 1920s, when the European avant-garde has drawn radical conclusion from the invention of photography and announced the end of old, craftsman`s art and the beginning of the new era of machine art. Machine art was to be the result of industrialisation of art and all culture. "Our age is not the age of arts and crafts but the age of the machine" - Karel Teige, the leading figure of the Czech avant-garde movement wrotr in 1925. The second turning point, in 1960s, is connected with the appearance of the television as the most popuar medium. Art had to find new place in the media society, in the society dominated by new kind of images produced by television in the world of simulacra. The last, third turning point, in 1990s, links with digital revolution, with the coming of cyberspace. The computer-based practices lead to revolutionary changes in human approach to reality, to the world and the most visible sign of this new approach is the Virtual Reality. The latter doubles our vision and makes our world the world of human possibilities.
Keywords
PL
EN
Art   Media   Philosophy  
Year
Issue
1
Pages
61-85
Physical description
Dates
published
2001
Contributors
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1643-1243
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eff9edc7-691d-4df1-9015-df9bb6335bee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.