PL EN


2010 | 11 | 2 | 91-101
Article title

Model systemu rekrutacji pracownika z wykorzystaniem lingwistycznej bazy wiedzy

Content
Title variants
EN
A recruitment model using a linguistic database
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W procesie rekrutacji właściwy opis wymagań oraz stworzenie profilu osobowego kandydata przyczynia się do zainteresowania wakatem osób, które potencjalnie mogą spełniać oczekiwania pracodawcy. Ustalenie w początkowym etapie kryteriów oceny kandydata pozwala w jasny i obiektywny sposób przeprowadzić rekrutację. Celem pracy jest przedstawienie modelu, który umożliwia ocenę na podstawie ustalonych kryteriów w formie lingwistycznej bazy wiedzy oraz zweryfikowanie wyników w odniesieniu do kryterium liniowego.
EN
In the recruitment process, the proper description of requirements and creating a candidate’s profile contribute to arousing interest in the vacant post in people potentially fulfilling the employer’s requirements. Establishing the criteria of a candidate’s evaluation in the initial stage makes the recruitment process clear and objective. The aim of this work is to present a model, which provides an evaluation on the basis of set criteria in the form of a linguistic data-base, verifying the outcomes with reference to a linear criterion.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
91-101
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych ZUT Szczecin
 • Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych ZUT Szczecin
References
 • Cichosz P., Systemy uczące się, WNT, Warszawa, 2000.
 • Czekaj J., Jabłoński M., Analiza kapitału intelektualnego organizacji, Zeszyty Naukowe UR.
 • Koczara W., Podstawy logiki rozmytej i regulatorów rozmytych – materiały dydaktyczne.
 • Maniak G., Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2001.
 • Mulawka J., Systemy ekspertowe, WNT, Warszawa 1996.
 • Piegat A., Modelowanie i Sterowanie Rozmyte. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 1999.
 • Pisanska K., http://www.roc-group.pl/pages/solutions-business_transformation/pl
 • Reed A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HRM), Petit, Warszawa 2002.
 • Sachpazidu K., Podstawy teorii zbiorów rozmytych, http://www.docstoc.com/docs/25254125/Zbiory-rozmyte-(fuzzy-sets)-np.
 • Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-effee03a-3600-4306-a434-511567d64b28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.