PL EN


2016 | 7 | 1 | 118-123
Article title

Co czwarty Polak nie korzysta z internetu – społeczny kontekst wykluczenia – wybrane problemy

Content
Title variants
EN
Every fourth Pole does not use the internet – social context of exclusion – selected issues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wydawałoby się, że posługiwanie się komputerem i dostęp do internetu w dzisiejszej Polce jest powszechny. Tymczasem badania (na dużych próbach) przeczą tej obiegowej opinii. Niniejszy artykuł przedstawia powyższy problem, który w świetle prezentowanego materiału badawczego jest istotny społecznie.
EN
It would seem that the use of computer and Internet access in today’s Polish is universal. However, the research (for large samples) refutes this popular belief. This article presents the above problem, which in the light of the material presented research is important socially.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
118-123
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Kurowski P. (2003), Koszyk minimum socjalnego i minimum egzystencji – dotychczasowe podej-ście, Warszawa.
  • Społeczeństwo informacyjne w Polsce (2015), Warszawa.
  • Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014 (2015), Warszawa.
  • Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2015 r. (2015), Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczen-stwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-tele-komunikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2015-r-,3,13.html (1.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efff1e4b-973d-48d3-b1b9-86944406d7f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.