PL EN


2017 | 17/1 | 145-163
Article title

Genesis of the act amendment of 24 July 2015 depriving the municipal police of the authorization to use speed cameras

Content
Title variants
PL
Geneza ustawy zmieniającej z 24 lipca 2015 r. pozbawiającej straże gminne uprawnień do używania fotoradarów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
For many years in the drivers’ environment there was a growing reluctance towards the municipal police’s authorization to perform road traffic inspections using recording devices. Also on the parliamentary ground, there were more and more votes supporting the deprivation of this formation of the rights to use the so-called speed cameras. As a result, by means of the Act amending the Road Traffic Act and the Act on Municipal Police dated 24 July 2015, the Sejm deprived the municipal police of their powers in this regard. The course of the adoption process of this Act was extremely interesting. That is why, in this paper, the author analyses the details of the legislative process, which ultimately aimed to adopt the title amendment.
PL
Od wielu lat w środowisku kierowców narastała niechęć wobec posiadanego przez straże gminne uprawnienia do dokonywania kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzeń rejestrujących. Również na gruncie parlamentarnym coraz częściej pojawiały się głosy przemawiające za odebraniem tej formacji prawa do używania tzw. fotoradarów. W rezultacie doprowadzono do tego, że ustawą zmieniającą ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o strażach gminnych z dnia 24 lipca 2015 roku Sejm pozbawił straże gminne uprawnień w tym zakresie. Losy przyjęcia tej ustawy były niezwykle interesujące. Dlatego też autorka w niniejszym opracowaniu poddaje analizie szczegóły procesu legislacyjnego, zmierzającego w końcowym efekcie do przyjęcia tytułowej nowelizacji.
Year
Volume
Pages
145-163
Physical description
References
  • Biały Bór: Fotoradory do pośmiania i do zarabiania – http://www.gk24.pl/wiadomosci/szczecinek/art/4585303,bialy-bor-fotoradary-do-posmiania-i-zarabiania,id,t.html.
  • Gmina powołała straż gminną, bo… ktoś musi ustawiać fotoradary, http://www.wprost.pl/ar/426342/Gmina-powolala-straz-gminna-bo-ktos-musi-ustawiac-fotoradar/.
  • Klub Sojuszu wzmocniony! Kolejni posłowie Twojego Ruchu przechodzą do SLD ,http://www.sld.org.pl/aktualnosci/13467- klub_sojuszu_wzmocniony_kolejni_poslowie_twojego_ruchu_przechodza_do_sld.html
  • Noch J., Ruch Palikota chce likwidacji straży miejskiej. „Przypomina organizację łupiecką”, http://natemat.pl/42469,ruch-palikota-chce-likwidacji-strazy-miejskiej-przypomina-organizacje-lupiecka.
  • Stempurski M., Palikot chce likwidacji Straży Miejskiej, http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/palikot-hce-likwidacji-strazy-miejskiej,1847389,art,t,id,tm.html
  • Szymaniak P., Luka w prawie o fotoradarach. Nie wiadomo czy sprawy w toku będą umorzone, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/889192,luka-w-prawie-o-fotoradarach-nie-wiadomo-czy-sprawyw-toku-beda-umorzone.html.
  • Ujawniamy: Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa na drogach głosował „za” likwidacją fotoradarów,http://www.brd24.pl/spoleczenstwo/ujawniamy-pelnomocnik-rzadu-ds-bezpieczenstwa-drogachglosowal-likwidacja-fotoradarow/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0032702-50cc-4400-a1ed-4cfa36df55f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.