PL EN


2016 | 5 (18) nr 2 | 91-106
Article title

Właściwość sądu w sprawach o nieważność małżeństwa

Authors
Title variants
EN
The Competent Tribunal in Cases to Declare the Nullity of Marriage
FR
Le for compétent pour les cas de nullité du mariage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu autor przedstawia normy dotyczące właściwości sądowej przy orzekaniu spraw o nieważność małżeństwa. Analizując rozwój prawa kanonicznego wskazuje na dokumenty historyczne, niejako prezentując genezę współcześnie obowiązujących norm.
EN
In this paper the author presents the standards for jurisdiction about deciding cases of nullity of marriage. Analyzing the development of canon law indicates the historical documents, somehow showcase the genesis of contemporary norms.
Year
Issue
Pages
91-106
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Drogomilska 12 m. 20, 01-361 Warszawa, Poland, igorkilanowski@wp.pl
References
 • De Diego-Lora, Carmelo. 2011. „De processibus.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1047-50. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Del Pozzo, Massimo. 2013. “The influence of the Lex propria of the Signatura on Causes of Marriage Nullity.” In Matrimonial Law and Canonical Procedure, eds. Luis Navarro, and Patricia M. Dugan, 181-230. Paris: Wilson Lafleur.
 • Gordon, Ignacio. 1983. Novus processus nullitatis matrimonii. Iter cum adnotationibus. Romae: Pontificia Universitas Gregoriana.
 • Janczewski, Zbigniew. 1995. „Właściwość trybunałów kościelnych w sprawach małżeńskich w okresie od 1917 do 1983 roku.” Prawo Kanoniczne 38, nr 3-4:165-204.
 • Krajczyński, Jan. 2015. „Proces zwyczajny.” W Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, red. Jan Krajczyński, 53-74. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Krukowski, Józef, red. 2007. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy. Poznań: Pallottinum.
 • Pawluk, Tadeusz. 1984. „Procesy małżeńskie w świetle Kodeksu Jana Pawła II.” Prawo Kanoniczne 27, nr 3-4:89-107.
 • Pawluk, Tadeusz. 1996. Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3, Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Pinto, Pio Vito. 1993. I processi nel Codice di diritto canonico. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
 • Sobański, Remigiusz. 1982. Kościół jako podmiot prawa. Elementy eklezjologii prawnej. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Sobański, Remigiusz. 1990. Diritto canonico e cultura giuridica. Torino: G. Giappichelli Editore.
 • Sosnowski, Andrzej. 2015. „Komentarz do kan. 1671-1673, art. 7-8 Ratio.” W Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, red. Tomasz Skonieczny, 55-83. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.
 • Stankiewicz, Antoni. 2007. „Tytuł I Właściwość sądu.” W Komentarz do instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. Tomasz Rozkrut, 11-55. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.
 • Subera, Ignacy. 1968. „Powstanie i rozwój właściwości sądów kościelnych w Polsce.” Prawo Kanoniczne 11, nr 3-4:57-80.
 • Sztychmiler, Ryszard. 2006. „Tytuł II Właściwość sądu. Tytuł III Trybunały.” W Proces małżeński według Instrukcji Dignitas connubii, red. Tomasz Rozkrut, 58-121. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0093556-2898-4808-951f-324ba8956238
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.