PL EN


2013 | 13 | 247-266
Article title

Model procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego

Authors
Content
Title variants
EN
Model of development strategy construction procedure of territorial self-government unit
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article is devoted to strategic planning issues in communes, districts and regions. The author presents his own model procedure standard for the construction of territorial self-government unit development strategy. It was constructed based on Polish self-government experiences, professional literature, as well as research and implementation studies conducted by the author in a few dozen of Polish self-government units during the last fifteen years. The initial part of the article presents conditions to be met by such a plan. The main body describes nineteen stages of territorial self-government unit development strategy construction. The crucial covered issues are: the decision about strategy construction, the choice of its executor, diagnoses, social consultancy, strategic analysis, mission, vision, objectives, strategic tasks, horizontal and vertical compliance, financing, approval and implementation.
Year
Issue
13
Pages
247-266
Physical description
Contributors
References
 • Berman N., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego – budowanie lepszej przyszłości gospodarczej w polskich gminach, Municipium, Warszawa 2000.
 • Bieniecki J., Szczupak B., Strategia rozwoju lokalnego, [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 • Bryson J.M., Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1995.
 • Caulfield I., Schultz J., Planning for Change: Strategic Planning in Local Government, Longman, London 1989.
 • Gordon L.G., Strategic Planning for Local Government, International City/County Management Association (ICMA), Washington 1993.
 • Guideline for the Realization of Strategic Development Plans in Medium-sized Cities, CEMR, Oficina de Arquitectura, Lisbon 1994.
 • Healey P., Collaborative Planning. Shaping Places in Fragmented Societes, Macmillan Press Ltd., London 1997.
 • Nowińska E., Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Pawelska-Skrzypek G., Bieńkowska D., Początek K., Pałucha K., Ulasiński C., Suchanek I., Lehan E.A., Planowanie i zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1997.
 • Schöler G., Walther C., A Practical Guidebook on Strategic Management for Municipal Administration, The World Bank, Bartelsmann, Washington, D.C. 2003.
 • Sztando A., Analiza strategiczna jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Sztando A., Subject and Objects of Local Development Strategy – Polish Experiences and Concepts, [w:] Economic Development and Management of Regions, University of Hradec Králové, Hradec Králové 2009.
 • Sztando A., Teoretyczne i praktyczne aspekty planowania strategicznego w skali regionalnej i lokalnej, [w:] Planowanie kompetencji kadr w regionie istotą rozwoju Dolnego Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Sztando A., Warsztaty jako metoda konsultacji społecznych w procesie lokalnego planowania strategicznego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Sztando A., Zasady sporządzania dokumentów planistycznych samorządów terytorialnych, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego – finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, t. 1, Zeszyty Naukowe nr 530, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • Wysocka E., Babiński J., Topczewska T., Trojanek M., Mzyk E., Strategia i polityka rozwoju gmin i województw. Podstawy metodyczne, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa–Poznań–Zielona Góra 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f011cdd1-7821-4814-a4f0-3939f6d8a72b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.