PL EN


2013 | 4 | 1 | 215-224
Article title

Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych

Content
Title variants
EN
The Personal Aspects of the Informatics Projects Success Implemented with the Use of Agile Methodology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji pojęcia sukces projektu informatycznego oraz jego uwarunkowań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w metodykach tradycyjnych oraz zwinnych zarządzania projektem. W oparciu o badania empiryczne wskazano na główne problemy wynikające ze stosowania metodyk zwinnych, które determinują sukces projektu w opinii zarządzających projektem i jego związki z polityką personalną przedsiębiorstwa.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
215-224
Physical description
Contributors
 • Mgr, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Za-wodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, l.mierzwinska@i-bs.pl, ul. Sienkie-wicza 50, 39-400 Tarnobrzeg
References
 • 1. Bielec J. (2007), Ta sama technologia – różne rezultaty. Kluczowe elementy sukcesu wdrożenia projektu informatycznego, XIII Konferencja PLOUG Kościelisko, materiały pokonferencyjne.
 • 2. Czerska M., Rutka R. (2009), Ocena systemu motywacji projektantów w branży IT, w: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Prace Naukowe nr 43, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • 3. Elssamadisy A. (2010), Agile. Wzorce wdrażania praktyk zwinnych, Helion, Gliwice.
 • 4. Kędziora A.F. (2011), Metodyka SCRUM w małych i średnich projektach informatycznych http://min.wmi.amu.edu.pl/wp cotent/uploads/2011/ 04/PM KEDZIORA SCRUM pdf., dostęp: 2012-03-01.
 • 5. Krzos G. (2011), Miary sukcesu kierownika projektu i projektów współfinansowanych z UE, w: Wybrane aspekty pracy kierowniczej, Cyfert Sz. (red.), Zeszyty Naukowe nr 187, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • 6. Mierzwińska L. (2011), Kształtowanie zaangażowania pracowników IT w strategii personalnej przedsiębiorstwa X, w: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Prace Naukowe nr 223, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • 7. Miłosz M., Borys M., Plechawska-Wójcik M. (2011), Współczesne technologie informatyczne. Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • 8. Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 9. Piwowar-Sulej K. (2011), Zarządzanie projektem jako pożądana kompetencja kierownicza, w: Wybrane aspekty pracy kierowniczej, Cyfert Sz. (red.), Zeszyty Naukowe nr 187, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • 10. Postuła A. (2009), Informatycy i organizacje, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 11. Shore J., Warden S. (2008), Agile Development. Filozofia oprogramowania zwinnego, Helion, Gliwice.
 • 12. Spałek S. (2004), Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • 13. Spolsky J. (2005), Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty, Helion, Gliwice.
 • 14. Trocki M, Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 • 15. Wróblewski P. (2005), Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion, Gliwice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0128154-5162-416d-8c2b-60fbb6391662
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.