PL EN


2016 | 15 | 48-61
Article title

Działalność wystawiennicza Związku Artystek Polskich we Lwowie

Content
Title variants
EN
The exhibition activity of The Polish Women’s Artists Union in Lviv
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
15
Pages
48-61
Physical description
Contributors
 • Arteon
References
 • Bołoz Antoniewicz, Jan. „O sztuce religijnej. Kilka uwag z powodu wystawy Związku artystek polskich we Lwowie.” Gazeta Lwowska, 29 lipca 1919.
 • Bulanda, Edmund. „Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych.” Almanach Lwowski. Ateneum, R. 1 (1928): 230-232.
 • Bunikiewicz, Witold. „Lwowskie artystki w Zachęcie.” Kurier Warszawski, 7 listopad 1937.
 • Chmielewska, Agnieszka. W służbie państwa, społeczeństwa, narodu. „Państwowotwórczy” artyści plastycy w II Rzeczpospolitej. Warszawa: IFiS PAN, 2006.
 • Dulębianka, Maria. „O twórczości kobiet.” Głos kobiet w kwestii kobiecej. Kraków: Stowarzyszenie Pomocy Naukowej dla Polek im. J. I. Kraszewskiego, 1903.
 • Gawin, Magdalena. Spór o równouprawnienie kobiet (1864-1919). Warszawa: Neriton, 2015.
 • Górnicka-Boratyńska, Aneta. Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939). Warszawa: Świat Literacki, 2001.
 • Harland-Zajączkowska, Anna. „Związek Artystek Polskich.” Kobieta Współczesna nr 34 (1929): 15-16.
 • Katalog I wystawy sztuki artystek polskich we Lwowie. Lwów: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, 1917.
 • Katalog wystawy zbiorowej dzieł śp. Marji Dulębianki oraz II wystawy sztuki Związku Artystek Polskich we Lwowie. Lwów: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, 1919.
 • Katalog IV wystawy sztuki. Lwów: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, 1920.
 • Katalog VI wystawy sztuki Związku Artystek Polskich we Lwowie oraz wystawy zbiorowej dzieł Marji Wodzickiej. Lwów: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, 1922.
 • Katalog obrazów i rzeźb. X-lecie Związku Artystek Polskich. Lwów: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, listopad 1927.
 • Katalog wystawy dzieł sztuki Związku Artystek Polskich we Lwowie. Lwów: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, listopad 1929.
 • „Kronika Artystyczna,” Sztuki Piękne, R. 6 (1930): 200-202.
 • Łozowska-Marcinkowska, Kamila. Sprawy niewieście. Problematyka czasopism kobiecych Drugiej Rzeczpospolitej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.
 • Matyaszewska, Elżbieta. „Maria Wodzicka – zapomniana malarka ze Lwowa.” Roczniki Humanistyczne KUL, T. LV, z. 4 (2007): 279-304.
 • Mikocka-Rachubowa, Katarzyna. „Luna Amalia Drexlerówna.” W Artystki polskie, red. Agnieszka Morawińska, 149. Warszawa: MNW, 1991.
 • nn. Kobieta Współczesna nr 45 (1928): 19.
 • nn. „Pośmiertna wystawa obrazów śp. Wandy Sołowijówny.” Gazeta Lwowska, 1 kwietnia 1923, 5.
 • nn. „Otwarcie I wystawy sztuki artystek polskich.” Gazeta Poranna, 3 grudnia 1917.
 • Nowotnowa, Janina. „Związek Artystek Polskich.” Almanach Lwowski. Ateneum, R. 1 (1928): 232-233.
 • Okońska, Alicja. Malarki polskie. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1976.
 • Piotrowski, Józef. „Wystawa czterech artystek lwowskich.” Tygodnik Ilustrowany nr 37 (1924): 607.
 • Poprzęcka, Maria. „Boznańska i inne.” W Pochwała malarstwa. Studia z historii i teorii sztuki, 189-207. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2014.
 • Sosnowska, Joanna M. Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880-1929. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2003.
 • Tyrowicz, Marian. Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym we Lwowie (1918-1939). Wrocław: Ossolineum, 1991.
 • Wasylkowski, Janusz. „Lwowskie miscellanea: Historia Związku Artystek Polskich we Lwowie (1917-1927).” Rocznik Lwowski. Warszawa: Instytut Lwowski, 2000/2001.
 • Wieniewska, Ida. „Jadwiga Petrażycka-Tomicka.” Świat Kobiecy nr 10 (1931): 402-403.
 • Wystawa dzieł sztuki. (Wystawa Związku Artystek Polskich we Lwowie). Lwów: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, grudzień 1930.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f01995d6-3629-42a9-94f0-b0c5e2189cf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.