PL EN


2020 | 23 | 2 (87) | 45-54
Article title

Konsekwencje niskich stóp procentowych dla wybranych grup interesariuszy: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i banków

Title variants
EN
Consequences of low interest rates for selected stakeholder groups: households, enterprises and banks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po globalnym kryzysie finansowym i gospodarczym (w latach 2008-2009) banki centralne wiodących krajów rozwiniętych w celu pobudzenia koniunktury gospodarczej zaczęły prowadzić politykę niskich stóp procentowych. Bezprecedensowo długi okres niskich stóp procentowych i taniego pieniądza ma wiele konsekwencji dla gospodarski. Celem artykułu jest analiza potencjalnych konsekwencji niskich stóp procentowych dla wybranych grup interesariuszy (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i banków) w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Badaniami objęte jest środowisko niskich stóp procentowych w ostatnim dziesięcioleciu. O ile efekty realizowanej w obecnej dekadzie ekspansywnej polityki pieniężnej EBC i innych banków centralnych w Europie są lepiej rozpoznane w krótkim okresie i uważane zazwyczaj za pozytywne, o tyle w dłuższej perspektywie pozytywne rezultaty tej polityki słabną i rośnie niepewność co do jej oceny.
EN
After the global financial and economic crisis (2008-2009) central banks of leading developed countries started to pursue a policy of low interest rates in order to stimulate the economy. The unprecedentedly long period of low interest rates and cheap money has many consequences for the economy. The aim of this article is to analyze the potential consequences of low interest rates for selected stakeholder groups (households, enterprises and banks) in the European Union countries, with particular emphasis on Poland. The research covers the low interest rates of the last decade. While the effects of the expansionary monetary policy of the ECB and other central banks in Europe implemented in the current decade are better recognized in the short term and usually considered positive, in the long run the positive results of this policy weaken and the uncertainty as to its assessment is increasing.
Year
Volume
23
Issue
Pages
45-54
Physical description
Dates
published
2020-10
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości i Finansów, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland
References
 • Barembruch A., Zarządzanie finansami osobistymi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2018.
 • Bień A., Bień W., Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach: zasady, przykłady i tablice procentowe, Warszawa 2009.
 • Brózda-Wilamek D., Polityka ujemnych stóp procentowych – doświadczenia Europejskiego Banku Centralnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 499.
 • ECB Statistical Data Warehouse, https://sdw.ecb.europa.eu/ [16.07.2020].
 • Finanzpolitik: So wirken sich die Niedrigzinsen auf Alltag und Wirtschaft aus | rheinische-anzeigenblaetter. de, https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/sonderthemen/ratgeber/finanzpolitik-so-wirken-sich-die-niedrigzinsen-auf-alltagund-wirtschaft-aus-33594134 [15.07.2020].
 • Gostomski E., Konsekwencje stosowania w strefie euro ujemnych stóp procentowych, „Bank Spółdzielczy” 2015, nr 1 (578).
 • Grabowski C., Współczesne teorie procentu, Warszawa 1966.
 • Klepacki J., Ryzyka polityki ujemnych stóp procentowych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 4.
 • Kozak S., Ochnio E., Wpływ niskich stóp procentowych na stopy zwrotu obligacyjnych funduszy inwestycyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2017, t. 39, nr 112.
 • Kozak S., Wpływ niskich stóp procentowych na dochody sektora bankowego w latach 2008–2014, „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość” 2016, nr 4.
 • Löber D., Quo vadis, Kapital?, „Ifo Schnelldienst” 2019, Bd. 72, Nr. 20.
 • Łasak P., Mechanizmy oddziaływania i zagrożenia polityki luzowania ilościowego, „Studia Ekonomiczne” 2017, t. 319.
 • Michels J., Gewinner und Verlierer in der Welt dauerhafter Niedrigzinsen, „Ifo Schnelldienst” 2019, Bd. 72, Nr. 20.
 • Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm [17.07.2020].
 • Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm [16.07.2020].
 • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019.
 • Rogoff: Nie należy odrzucać mechanizmu ujemnych stóp procentowych, https://forsal.pl/artykuly/1454378,rogoffnie-nalezy-odrzucac-mechanizmuujemnych-stop-procentowych.html [15.07.2020].
 • Schnabl G., Die anhaltend lockere Geldpolitik hat gesellschaftlichunerwünschte Verteilungseffekte, „Ifo Schnelldienst” 2019, Bd. 72, Nr. 20.
 • Smith A., Prejbisz A., Jasińska B., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Warszawa 2007.
 • Stooq, https://stooq.pl/ [17.07.2020].
 • Stopa procentowa, https://mfiles.pl/pl/index.php/Stopa_procentowa [15.07.2020].
 • Winiecki J., Woźniak P., Długofalowe skutki polityki niskich stóp i poluzowania polityki pieniężnej, Warszawa 2013.
 • Zygierewicz M., Tylińska J., Pawlik K., Raport o sytuacji ekonomicznej banków. Banki 2019, Warszawski
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f01b9083-66a6-4336-94c1-f87c69ff636b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.