PL EN


2016 | 1 | 77-95
Article title

Nazwisko, hasło czy koszula? Atrybuty autoprezentacji pośredniej – przykłady ze szczecińskiej kampanii samorządowej 2014 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Last name, election slogan or shirt? Attributes of indirect self-presentation – examples from Szczecin 2014 local campaign
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono sposoby wykorzystywania nazwisk i haseł wyborczych w autoprezentacji kandydatów rywalizujących w wyborach lokalnych. Analizę oparto na przykładzie szczecińskiej kampanii wyborczej z 2014 roku. Teoretycznym punktem odniesienia analizy są pojęcia: komunikowanie polityczne, rywalizacja polityczna i autoprezentacja. Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie, że autoprezentacja opiera się na wielu różnych środkach w przypadku kandydatów ubiegających się o mandat pierwszy raz, natomiast pretendenci dokonać walczący o reelekcję bazują przede wszystkim na własnych nazwiskach.
EN
The article explains how to use the names and election slogans in the self-presentation of election candidates competing in local elections. The analysis is based on the example of Szczecin local election campaign of 2014. The theoretical starting point for the analysis are such concepts as political communication, political competition and self-presentation. The basic thesis of the article is as follow: in the case of candidates who apply for the mandate for the first time, their self-presentation is based on a variety of factors; candidates who wishes to do re-election based primarily on their own names.
Year
Issue
1
Pages
77-95
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Antoszewski A., Partie polityczne w rywalizacji o władzę w województwach i wielkich miastach, [w:] Obywatel – instytucje – władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu, red. D. Karnowska, J. Nocoń Jarosław, Toruń 2012.
 • Antoszewski A., Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach, Wrocław 2004.
 • Chrobak P., Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim w latach 1998–2006 na tle kraju, „Przegląd Zachodniopomorski” 2010, nr 1.
 • Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.
 • Drzonek M., Między standaryzacją a kreatywnością. Wybrane aspekty marketingu wyborczego w Szczecinie w 2010 roku, [w:] Wybory 2010. Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012.
 • Drzonek M., Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Kraków 2013.
 • Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, red. A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski, Toruń 2012.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, przekł. H. Datner-Spiewak, P. Spiewak, przedm. J. Szacki, Warszawa 2008.
 • Goffman Erving, The presentation of self in everyday life, Anchor Books, Doubleday, New York 1959.
 • Hess A., Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie partyjne w kontekście samorządowych kampanii wyborczych, [w:] Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, red. K. Churska-Nowak, S. Drobczyński, Poznań 2010.
 • Jakubowska K., Supryn E., Korzystna autoprezentacja: skrypt autorski, Warszawa 2008.
 • Kotler Ph., Zaltman G., Social Marketing: An Approach to Planned Social Change, „Journal of Marketing”, 1971, vol. 35, nr 35.
 • Kowalczyk K., Tomczak Ł., Wybory samorządowe w Szczecinie, Szczecin 2008.
 • Królik G., Autoprezentacja, Katowice 2009.
 • Królik G., Autoprezentacja, czyli jak się sprzedać pracodawcy, Katowice 2012.
 • Leary M., Wywieranie wrażenia na innych: o sztuce autoprezentacji, przekł. M. Kacmajor, A. Kacmajor, Gdańsk 2012.
 • Lee N.R., Kotler Ph., Social Marketing. Influencing Behaviors for Good, Sage 2011.
 • Maliszewski N., Jak zaprogramować wyborcę, Warszawa 2008
 • Muszyński J., Marketing polityczny, Warszawa 1999.
 • Piasecki A.K., Czy wójtowi potrzebny jest marketing polityczny? Teoria i praktyka zastosowania marketingu przez liderów lokalnych wspólnot, [w:] Marketing polityczny, Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, red. P. Pawełczyk, Poznań 2007.
 • Prezentacja profesjonalna: teoria i praktyka, red. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Warszawa 2008.
 • Rajczewski A., Rozbudź w sobie wójta..., radnego..., mówcę perswazyjnego, Luboń 2012.
 • Schermerhorn J.R. Jr, Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, przekł. A. Ehrlich, Warszawa 2008.
 • Schwämmlein E., Self-presentation in online communities: the group as audience, Tübingen 2012.
 • Ströer Media AG, http://www.stroer.pl/oferta/nasze-nosniki [29 III 2015
 • Szmajke A., Autoprezentacja: niewinny spektakl dla innych i siebie, [w:] M. Kofta, T. Szustrowa, Złudzenia, które pozwalają żyć, Warszawa 2009.
 • Trzeciak S., Kampania wyborcza. Strategia sukcesu, Poznań 2005.
 • Wiszniowski R., Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Warszawa 2000.
 • Wiszniowski R., Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2002.
 • Wojtasik W., Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5 (41), nr 1.
 • Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 r. na Pomorzu Zachodnim, red. M. Drzonek, Szczecin 2007.
 • Zaręba A.M., Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne, Rzeszów 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f01e54ef-6dce-4404-af50-bf9031d6844a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.