PL EN


2019 | 10 | 2 | 51-56
Article title

Uwarunkowania skuteczności pracy współczesnego nauczyciela

Authors
Content
Title variants
EN
Determinants of Efficiency of the Modern Teacher
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Skuteczność działania nauczyciela jest zawsze uwarunkowana wieloma bardzo różnorodnymi czynnikami. Niewątpliwie jednak o efektywności jego pracy w dużym stopniu decyduje zastosowanie środków dydaktycznych, w tym nowoczesnych narzędzi, np. mediów masowych i technologii opartych na działaniu komputera. W artykule przedstawiono opinie nauczycieli szkół podstawowych na temat znaczenia właśnie takich pomocy dla osiągania celów edukacyjnych w realizowanym przez nich procesie dydaktyczno-wychowawczym. Z udzielonych wypowiedzi wynika, jakie miejsce zajmuje ich wykorzystanie wśród innych determinantów efektywności pracy z uczniami. Zaprezentowany materiał zawiera także samoocenę nauczycieli dotyczącą kompetencji posługiwania się środkami tego rodzaju.
EN
The effectiveness of the teacher's action is always conditioned by many, very diverse factors.However, no doubt, about the effectiveness of its work largely decides the use of learning tools, including modern ones such as media and technology based on the use of the computer. The article presents the opinions of elementary school teachers about the meaning of such support to achieve the educational goals being implemented in their didactic and educational process. The answers provided indicate the place of their use among other determinants of the effectiveness of work with students. The presented material also includes the teachers’ self-assessment regarding the competence of using this kind of resources.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
51-56
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • ORCID: 0000-0001-8951-8719, doktor, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Zakład Metodologii i Badań Edukacyjno-Kulturowych, Polska
References
  • Goban-Klas, T. (2007). Media i medioznawstwo. W: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach (s. 9–20). Warszwa, Bielsko-Biała: Park Edukacja.
  • Mamroł, A. (2018). Tablica interaktywna w pracy współczesnego nauczyciela szkoły podstawowej. Edukacja – Technika – Informatyka, 1, 144–152. DOI: 10.15584/eti.2018.1.18.
  • Strykowski, W. (2003). Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie. Chowanna, 1, 111–122.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0243215-6d3b-4c8b-8fb8-645431f39e5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.