PL EN


2013 | 6 | 1(10) | 142-150
Article title

Specjalista informacji w projektach unijnych

Content
Title variants
EN
Information specialist in the EU projects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Absolwenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa dzięki szerokim kompetencjom i umiejętnościom uzyskanym w toku studiów, coraz częściej otrzymują zatrudnienie poza biblioteką. Projekty unijne wydają się być bardzo ciekawą opcją ze względu na niemałe zapotrzebowanie na specjalistów informacji oraz wynagrodzenie na "europejskim" poziomie. Artykuł ma na celu ukazanie bogactwa ofert pracy w projektach unijnych dla absolwentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Analiza największego portalu organizacji pozarządowych (www.ngo.pl) przeprowadzona na jego potrzeby pozwoliła określić konkretne stanowiska i zadania, które mogliby wykonywać specjaliści informacji, zaś analiza SWOT wykazała sens podejmowania prac współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
EN
Nowadays, Polish graduates in library and information science (LIS), through broad competences and skills gained during their study, are more likely to receive employment outside the library sector. Projects launched by the European Union seem to be an interesting option due to considerable demand for information specialists and competitive salaries. The article aims to show the wide range of jobs offered to LIS graduates in EU-funded projects. The analysis of the largest Polish non-governmental organizations website (www.ngo.pl) has identified specific positions and tasks that could be undertaken by information specialists. A SWOT analysis indicated that working for EU-funded projects is an attractive career opportunity for LIS graduates.
Year
Volume
6
Issue
Pages
142-150
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
  • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0294e81-c102-4c28-8877-9775f9080fd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.