PL EN


2018 | 1 | 184-191
Article title

Czasopisma naukowe w rozwoju naukowym i doskonalenia praktyki edukacyjnej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Scientific journals in scientific development and improvement of educational practice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Based on the analysis of the development of the journal Polish Journal of Continuing Education in 25 years, there was presented its place among Polish and foreign scientific journals. The influence of scientific magazines, teachers and research workers is presented. The problems of journals in digital reality were indicated.
References
 • Aleksander T.: Andragogika – podręcznik akademicki. ITeE – PIB, Radom 2003.
 • Bednarczyk H. (ed.): Bibliography Contining Vocational Education, ITeE – PIB, Radom 2010.
 • Bednarczyk H., Koprowska: e-counselling, learning, Worko Turku University, ITeE – PIB, Radom 2008.
 • Bednarczyk H., Pawłowa M, Przybylska E.: Życie i uczenie się dla pomyślnej przyszłości, siła uczenia się dorosłych. IK UNESCO, ITeE – PIB, Radom 2010.
 • Bednarczyk H., Woźniak I.: Raport o stanie edukacji ustawicznej dorosłych w Polsce w roku 2005, ITeE – PIB, Radom 2005.
 • Jarowiecki J.: Biografia polskich czasopism pedagogicznych do 1979 r., Kielce 1981.
 • Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie. EPALF, 2014, http://ec.europa.eu.eaple.
 • Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji – wyników badań naukowych w Polsce, MNiSzW Warszawa 2015, www.nauka.gov.pl.
 • Kulczycki E.: Raport – podstawowe informacje o polskich czasopismach naukowych, MW st.W., Warszawa 2018.
 • Loboda S.: Twórczość pedagogiczna nauczycieli na stronach krajowej pracy XX wieku, UŁ Ługansk 2010.
 • Półturzcki J.: Spór o kształcenie ustawiczne. Polemiki i analizy. Warszawa 2016.
 • Szlosek F. (red.): Badanie, dojrzewanie, rozwój (na drodze do doktoratu). Odrębność metodologiczna a dyscyplinarność danej dziedziny wiedzy, ITeE – PIB, Radom 2016.
 • Śliwierski B. (2018): Po co raport o czasopismach naukowych, www.sliwierski-pedagog.blogipot.com.
 • Wujek T.: Polska bibliografia oświaty dorosłych 1971–1995, ITeE – PIB, Radom 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f03149f1-7d2e-493a-a1a6-3f9584e11340
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.