PL EN


2018 | 2(17) | 18-34
Article title

Legislative Materials as a Tool for Solving Grammatical Problems in Statutory Interpretation

Content
Title variants
PL
Materiały legislacyjne jako narzędzie rozwiązywania gramatycznych problemów wykładni prawa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article begins with a presentation of an interpretative tool in the form of materials from the legislative process (legislative materials, legislative history), including arguments offered in the theory of law in favour and against their use for interpretation purposes. These matters are then discussed with references to a specific type of interpretive problems, namely problems that stem from the grammatical constructions of the provisions of the law. The authors analyse five cases in which Polish courts reach for legislative materials in order to resolve doubts caused by sentence syntax, conjunctions or punctuation. The decisions issued vary – in their use of legislative materials courts deploy various other tools and values (e.g. vocabularies, formal logic, the ratio legis behind a provision or the rules of legislative procedure). The outcomes of such a confrontation are varied. Thus, the judgments presented here are a good illustration of the diversity of issues connected with the theoretical and practical aspects of the use of legislative materials in the process of interpreting the law.
PL
W pierwszej kolejności w tekście zaprezentowano narzędzie interpretacyjne, jakim są materiały pochodzące z procesu legislacyjnego (materiały legislacyjne, historia legislacyjna), wraz z podnoszonymi w teorii prawa argumentami za i przeciwko ich wykorzystaniu w tym charakterze. Problematyka ta zostaje następnie odniesiona do specyficznego rodzaju problemów interpretacyjnych, jakim są problemy wynikające z budowy gramatycznej przepisów prawa. Autorzy omawiają kolejno pięć kazusów, w których polskie sądy sięgają do materiałów legislacyjnych w celu rozwiązania wątpliwości powodowanych przez składnię zdania, użyte w nim spójniki czy interpunkcję. Zapadłe w nich rozstrzygnięcia są niejednorodne – sięgając po materiały legislacyjne sądy konfrontują się z różnymi innymi narzędziami i wartościami (np. słowniki językowe, logika formalna, ratio legis przepisu, zasady procedury legislacyjnej). Wyniki tej konfrontacji wypadają rozmaicie. W efekcie zaprezentowane orzeczenia stanowią dobrą ilustrację różnorodności zagadnień związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wykorzystywania materiałów legislacyjnych w procesie wykładni prawa.
Year
Volume
Pages
18-34
Physical description
Dates
published
2018-06-01
Contributors
References
Notes
EN
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f03606f6-cb98-479a-b9a7-6b9c7d4a237b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.