PL EN


2018 | 7 | 199-208
Article title

Officers – Protestants in the Polish Crown army in the second half of the 17th century

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Research on the confession of officers serving in the Polish army in the 17th century is very limited. The different confession than a Roman Catholic, serving in the army as officers as soldiers did not facilitate their promotion in the army.
Contributors
 • University of Warsaw, Poland
References
 • AGAD ASW dz. 77 nr 8, 9, 12, 18, 21, 82 (The manuscripts burnt in 1944, the copies made by Tadeusz Nowak remain in possession of the current Author).
 • Album armorum Nobilium Regni Poloniae XV- XVIII saec. Herby nobilitacji i indygenatów XV- XVIII w., ed. B.Trelińska, Lublin 2000.
 • AP Poznań, ks. rel. Gr. Poznańskie nr 184, k. 8v-14.
 • H.Ch. Holsten, Przygody wojenne 1655-1660, ed.. T. Wasilewski, Warszawa 1980.
 • M.Prażmowski do J.Lubomirskiego z Warszawy 12 VII 1660; PAN Kr., rkps 1065, p. 18-19.
 • P. Gordon, Dniewnik 1635-1659, ed. D.G.Fiedosow, Moskwa 2001.
 • Popis regimentu B.Leszczyńskiego pod Poznaniem 23 V 1658 r. in: AP Poznań, księgi grodzkie relacyjne poznańskie nr 184, k. 8v-14.
 • CIESIELSKI T. (2003), Armia koronna w latach 1651-1653, cz.2. Od Batohu do Żwańca, “Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 40, 27-60.
 • CIESIELSKI T., NAGIELSKI M. (2003), Komputy wojska koronnego w latach 1651-1653, “Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 40, 237-273.
 • FROST R. (2004), Konfesjonalizacja a wojsko w Rzeczpospolitej 1558-1668, in: Rzeczpospolita wielu wyznań, A. KAŹMIERCZYK, A.K. LINK-LENCZOWSKI, M. MARKIEWICZ, K.MATWIJOWSKI, Kraków, 89-98.
 • KUKIEL M. (1931), Polskość i niemczyzna w cudzoziemskim autoramencie, “Przegląd Współczesny” 106, 203-226.
 • KUKIEL M. (1938), Skład narodowy i społeczny wojsk koronnych za Sobieskiego, Kraków.
 • NAGIELSKI M. (1989), Liczebność i organizacja gwardii przybocznej i komputowej za ostatniego Wazy (1648-1668), Warszawa.
 • NAGIELSKI M. (1992), Salomon von der Osten-Sackena, “Polski Słownik Biograficzny” 34.2, 273-274.
 • NAGIELSKI M. (1995), Salomon Schultz, “Polski Słownik Biograficzny” 36.1, 32-33.
 • NAGIELSKI M. (2004), Z problematyki wyznaniowej armii Rzeczypospolitej połowy XVII wieku, in: Rzeczpospolita wielu wyznań, A. KAŹMIERCZAK (ed.), Kraków, 99-118.
 • NAGIELSKI M. (2015), Ernest Jan Korff – generał w służbie wielu monarchów, in: W służbie obcych monarchów i państw, T.CIESIELSKI (ed.), Warszawa, 53-71.
 • WAGNER M. (2013), Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, t. I, Oswięcim.
 • WAGNER M. (2014), Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, t. II, Oświęcim.
 • WAGNER M. (2015), Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku, Oświęcim.
 • WIMMER J. (1960), Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności armii koronnej w l. 1660-1667, “Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 6.1, 212-249.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f041e3d0-df69-40ef-b6d3-d753b93b21b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.