PL EN


2014 | 5 | 36-44
Article title

Pozycja podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce w okresie poakcesyjnym

Content
Title variants
EN
Position of Foreign Entities in the Service Sector in Poland in the Post-Accession Period
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą oceny pozycji podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce po akcesji do UE oraz przebiegu procesów „doganiania" ich przez podmioty krajowe działające w tym sektorze. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa została oparta m.in. na ocenie kształtowania się liczby firm z kapitałem zagranicznym w sektorze usług, a także wielkości i efektywności zasobów pracy i kapitału zaangażowanych w ich działalność na tle ogółu podmiotów polskiego sektora usługowego. Obok wskaźników cząstkowych zastosowano również dwa wskaźniki syntetyczne: udziału firm zagranicznych w sektorze oraz ich przewag efektywnościowych nad podmiotami krajowymi. Podstawą analizy były dane GUS w przekroju sekcji PKD za lata 2004-2012. Z przeprowadzonych badań wynika, iż po 2004 r. zarysowała się tendencja spadkowa pozycji podmiotów zagranicznych działających w sektorze usług w Polsce. Jej przejawem było początkowo znaczące zmniejszenie przewag efektywnościowych firm zagranicznych nad podmiotami krajowymi widoczne w przeważającej części sekcji usługowych, któremu towarzyszyła stabilizacja udziału badanej zbiorowości w sektorze. Po 2009 r. udział ten zaczął się również stopniowo obniżać.
EN
The objective of the article was an analysis and evaluation of the position of entities with foreign capital in the service sector in Poland. To show the role of those companies, a set of partial indicators and two synthetic indicators - of the share as well as effectiveness - were applied. The grounds for the analysis were CSO data in accordance with PKD (the Polish Classification of Activities) for the years 2004-2012. The research findings show that since 2004 the position of companies with foreign capital in the service sector in Poland has deteriorated. In the first years after the EU accession, its symptom was a significant decrease of the effectiveness advantage of foreign sector's entities over the domestic ones, with the stable share in the sectors in question. Then, since 2009, the share of foreign investors in the service sector has started to decline, too.
Year
Issue
5
Pages
36-44
Physical description
Dates
published
2014-09-2014-10
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
References
  • Dołączono do tekstu artykułu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f051224d-cb21-41c8-a7f1-36fc8da43114
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.