PL EN


2019 | 1 | 27-29
Article title

Odmowa lub opóźnienie szczepień obowiązkowych noworodków.

Content
Title variants
EN
Delay or refusal of newborn vaccination.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Szczepienia są jedną z metod profilaktyki przeciw wielu chorobom zakaźnym. Podczas analizy różnic w realizacji podstawowych szczepień u noworodków w poszczególnych krajach Unii Europejskiej wyłania się istotny problem braku ujednolicenia tego rodzaju programów profilaktycznych. W Polsce na rodziców nałożony jest obowiązek szczepień noworodków. W pierwszej dobie życia dziecka obowiązkowe są dwa szczepienia: przeciw gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Obecnie w Polsce zwiększa się liczba rodziców, którzy odmawiają zaszczepienia swoich dzieci.
EN
Background. Vaccinations are one of the methods of prevention against many infectious diseases. During the analysis of differences in the implementation of basic vaccinations in newborns in individual countries of the European Union, there emerges the significant problem of the lack of unification of such types of prevention programs. In Poland, parents are obliged to vaccinate newborns. In the first day of the child’s life, two vaccinations are obligatory: against tuberculosis and hepatitis B. Currently, the number of parents who refuse to vaccinate their children is increasing in Poland.
Year
Issue
1
Pages
27-29
Physical description
Dates
published
2019-01-25
Contributors
 • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Zakład Położnictwa, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
author
 • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Healy CM, Pickering LK. How to communicate with vaccine-hesitant parents. Pediatrics 2011; 127(Suppl.): 127–134.
 • 2. UNICEF&WHO. Immunization Summary – a statistical reference containing data through 2010 (The 2012 edition). Dostępny na URL: http://www.childinfo.org/immunization.html [cyt. 1.12.2018].
 • 3. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 108.
 • 4. WHO. Europe Measles immunization coverage in the WHO Europe Region. Euro Immunization Monitor 2009; 4. Dostępny na URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/98956/Euro_Immun_Mon_Feb_2009.pdf [cyt.12.12.2018]
 • 5. Główny Urząd Statystyczny. Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży. Dostępny na URL: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/szczepienia-ochronne-dzieci-i-mlodziezy,19,1.html [cyt. 20.11.2018].
 • 6. Ustawa STOP NOP o dobrowolność szczepień. Dostępny na URL: https://stopnop.com.pl/ustawa/ [cyt. 24.11.2018].
 • 7. WHO. Ten threats to global health in 2019. Dostępny na URL: https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019 [cyt. 20.01.2019].
 • 8. Czarkowski M, Kondej B, Staszewska-Jakubik E, i wsp. Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 roku. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Główny Inspektorat Sanitarny; 2018.
 • 9. Lipska E, Lewińska M, Górnicka G. Realizacja szczepień zalecanych u dzieci i opinie rodziców na temat tych szczepień. Nowa Med 2011; 2: 64–69.
 • 10. Dońka K, Suwała M, Zarzycka D, i wsp. Vaccine attitudes and education of parents. Pielęg XXI w 2018; 17(3): 58–64.
 • 11. Słopiecka A, Kwiecień E. Przyczyny negatywnych postaw ludności wobec szczepień. Hygeia Public Health 2014; 49(4): 685–689.
 • 12. Smith PJ, Humiston SG, Marcuse EK, et al. Parental delay or refusal of vaccine doses, childhood vaccination coverage at 24 months of age, and the Health Belief Model. Public Health Rep 2011; 126: 135–146.
 • 13. Kotwas A, Czerniak N, Zabielska P, i wsp. Dyskurs na temat obowiązkowych szczepień ochronnych w opinii rodziców. Pomeranian Journal of Life Sciences 2017: 63(3): 77–81.
 • 14. Faleńczyk K, Piekarska M, Pluta A, i wsp. Czynniki wpływające na postawy rodziców wobec szczepień ochronnych u dzieci. Post Nauk Med 2016; 29(6): 380–385.
 • 15. Larson HJ, Jarrett C, Eckersberger E, et al. Understanding vaccine hesitancy around vaccines and vaccination from a global perspective: a systematic review of published literature, 2007–2012. Vaccine 2014; 32(19): 2150–2159.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f05c4eb4-4b7f-42a0-b920-14fcba4edd2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.