PL EN


2019 | 1 | 37-41
Article title

Safety of mass sports events.

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Full assurance of safety during mass events is a complex process, subject to provisions of generally applicable law. These provisions regulate in detail all basic obligations and requirements provided for this particular kind of events. However, in the course of time some of the regulations provided for in the Polish legal system gave rise to doubts about their specificity. In this paper the authors discuss and clarify the areas which are necessary to ensure the highest level of safety of sports events i.e. the circulation of information during the preparation, organization and execution phase of the event, organization of evacuation as well as cooperation of organizers with entities designated for protection. The study is of utilitarian character and it encourages extensive discussion related to the field of provision of safety during sports events.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
37-41
Physical description
Dates
published
2019-04-30
Contributors
author
 • WSB University, Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza - Poland
 • The Police Academy in Szczytno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111; 12- 100 Szczytno - Poland
References
 • Guła, P., Kozioł, J., Prońko, J. and Wiśniewski, B. (2015). Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych. Wydanie II uzupełnione. 2nd ed. Bielsko-Biała: WSA.
 • Socha R. (2011). Dowodzenie w Policji w perspektywie EURO 2012. Zarys problemu. Kwartalnika Policyjny CSP, 2.
 • Socha, R. (2010). Ocena zagrożeń oraz zjawisk mogących być źródłem sytuacji kryzysowej. In: Kiselnicki, Letkiewicz, Rajchel and Ura, ed., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Warszawa: WSZIiA I WSPol.
 • Socha, R. (2010). Policja, w tym wojskowa, w doktrynie prawa administracyjnego. In: Wiśniewski and Płonka, ed., Żandarmeria Wojskowa w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Mińsk Mazowiecki: CSŻW.
 • Socha, R. (2010). Zwarte oddziały policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa województwa śląskiego. In: Trombski and Kosowski, ed., Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń. Katowice: WSZOP.
 • Socha, R. (2011). Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych. Organizacja działań policji. Kwartalnik Policyjny CSP, 3.
 • Socha, R. (2011). Podstawowe zagadnienia działań prewencyjnych policji w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Kibic nie może być symbolem chuligaństwa, cz. I. Informator Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego, 1.
 • Socha, R. (2011). Podstawowe zagadnienia działań prewencyjnych policji w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Kibic nie może być symbolem chuligaństwa, cz. II. Informator Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego, 2.
 • Socha, R. (2011). Współczesne postrzeganie zagrożeń. In: Stawnicka, Wiśniewski and Socha, ed., Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania. Szczytno: 2011.
 • Stawnicka, J., Wiśniewski, B. and Socha, R., ed. (2011). Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania. Szczytno: WSPol.
 • Wiśniewski, B. (2013). System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne. Szczytno: WSPol.
 • Wiśniewski, B., Babiński, A., Osierda, A. and Kobes, P., ed. (2017). Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Tom IV. Bielsko-Biała: WSA.
 • Wiśniewski, B., Kogut, B. (2016). Zagrożenie. In: Jakubczak and Wiśniewski, ed., Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym. Szczytno: WSPol.
 • Wiśniewski, B., Kowalski, R., Kozioł, J. and Szyłkowska, M. (2018). Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych. Wrocław: Obserwatorium Społeczne.
 • Wiśniewski, B., Kozioł, J., Falecki, J. (2017). Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Szczytno: WSPol.
 • Wiśniewski, B., Socha, R. (2011). Administracyjne aspekty bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. In: Liedel, Piasecka and Aleksandrowicz, ed., Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat. Warszawa: Difin.
 • Wiśniewski, B., Socha, R., Gracz, M. (2010). Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Bielsko-Biała: WSA.
 • Wiśniewski, B., Zalewski, S. (2006). Bezpieczeństwo wewnętrze RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publiczne. Bielsko-Biała: WSA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f05c59d4-70f1-4231-90c0-c4339df35b28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.