PL EN


2014 | 2(32) | 133-155
Article title

Wykorzystanie Visual Basic w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie Instytutu Edukacji Gospodarczej Sp. z o.o.

Content
Title variants
EN
Usage of Visual Basics in the proces of recruitment and selection of employees at IEG LLC
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The development of IT and its rising usage in economy have influence on changes in enterprises. They influence the functioning of company and make its management easier. IT tools are inevitable in cost, communication, knowledge or human resources management. However, not every company decides to invest in individually designed systems not only because of the excessive financial outlays, but also the cost of service. This paper shows the use of Visual Basic, high level programming language in the process of recruitment and selection of employees at IEG LLC.
Year
Issue
Pages
133-155
Physical description
Contributors
References
 • Antczak Z., 2005, Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Chomiak-Orsa I., 2013, Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gableta M. (red.), 2006, Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • http://erecruiter.pl/dostep-testowy-humanway (dostęp 01.03.2014).
 • http://hrstandard.pl/(dostęp 01.03.2014).
 • http://hrstandard.pl/2012/04/16/jak-wybrac-oprogramowanie-wspomagajace-proces-rekrutacji/(dostęp 01.03.2014).
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie (dostęp 01.03.2014).
 • http://sidgroup.pl/produkty-sid/(dostęp 01.03.2014).
 • http://startpraca.pl/pl/features/(dostęp 01.03.2014).
 • http://www.unit4se.pl/(dostęp 01.03.2014).
 • Klonowski Z.J., 2004, Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), 1999, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Kutzner I.M., Strategie kreowania i wykorzystanie kapitału intelektualnego jako źródła przewagi konkurencyjnej na przykładzie Instytutu Edukacji Gospodarczej Sp. z o. o., UE, Jelenia Góra 2011 (praca magisterska niepublikowana).
 • Niedzielska E. (red.), 2003, Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Oleksyn T., 2006, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Pocztowski A. (red.), 2007, Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Sajkiewicz A., 2002, Zasoby ludzkie w firmie: organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa.
 • www.ieg.edu.pl (dostęp 01.03.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f06a0584-054b-4120-b2cd-d5138ff341ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.