PL EN


2016 | 4 | 281-290
Article title

Zapomniany epizod współpracy Michała Kajki (Kayki) z Marcinem Gerssem i jego rezultat

Title variants
EN
A Forgotten Episode of Cooperation Between Michał Kaj- ka (Kayka) and Marcin Gerss, and the Result Thereof
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article Zapomniany epizod współpracy Michała Kajki (Kayki) z Marcinem Gerssemi jego rezultat [Forgotten episode of cooperation between Michał Kajka and Marcin Gerss, andthe result thereof] the author attempts to reconstruct the circumstances in which the two Masurian poets met, as well as their relationship. They had a 50 years of age difference. Gerssand his works were a role model for the younger Kajka. Many Masurian authors wanted their works to be approved by Gerss, so that they would be printed in "Gazeta Lecka" or "Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki". Until now, Kajka was believed to have been denied the honour of having his works printed in either of those papers until 1895. In reality however, Gerss included a religious hymn of Kajka Pociecha w utrapieniu ewangielików w diasporze i innych in Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki's 1894 edition. Uncovering this fact denies the opinion that Kajka distanced himself from writing and publishing efforts of Marcin Gerss.
Year
Issue
4
Pages
281-290
Physical description
Contributors
References
 • Kajka Michał, *** [„Dziękuję ja Panu memu”], „Mazur” 1884, nr 10.
 • Kajka Michał, Pociecha w utrapieniu ewangielików w diasporze i innych, „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” 1894, s. 202–203.
 • Luśtych Jan, List Jana Luśtycha, gospodarza w Małych Zawadach w oleckowskim, dowydawcy kalendarza tego, do M. Gerssa w Lecu, d. 26 kwietnia 1866 r., „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” 1867, s. 89.
 • Luśtych Jan, List gospodarza Jana Luœtycha z Małych Zawad w Oleckowskiém do wydawcy kalendarza pana Gerssa w Lecu, „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” 1883, s. 140.
 • Laazer Wilhelm, List do wydawcy kalendarza, „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki”1869, s. 91–92.
 • Leściński Karl, O kalendarzu leckim, „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki”1873, s. 143–144.
 • Stullich Tobiasz, O rzece pożytecznéy, „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki" 1885, s. 158.
 • Stullich Tobiasz, Na dzieñ urodzin dnia 23 paŸdziernika 1888 Redaktora Gazety Leckiéy i Wydawcy kalendarza Leckiego M. Gerssa w Lecu, „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” 1890, s. 120.
 • Rogowski Gottlieb, List do Redaktora i Wydawcy kalendarza napisał gospodarz Gottlib Rogowski z Wielkich Lasków w powiecie łeckim roku 1885, „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” 1890, s. 116–117.
 • Anusik Zbigniew, Gustaw II Adolf, Wrocław 2009.
 • Chojnowski Zbigniew, Michał Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn 1992.
 • Gerss Marcin, *** („Ocuæcie siê!”), „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” 1888,s. 181.
 • Gerss Marcin, *** („Jezus Chrystus, prorok wielki”), Drugie słowo do Czytelników, „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1889, s. 179, 212.
 • Gerss Marcin, Drugi głos do wszystkiego ludu ewangelickiego, „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1890, s. 206.
 • Gerss Marcin, Drugie słowo wydawcy Kalendarza do Czytelników, „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” 1891, s. 208.
 • Gerss Marcin, O poświęceniu kościoła nowo zbudowanego w Klusach, w powiecie łeckim d. [nia] list. [opada] 1884 r., „Gazeta Lecka” 1884, nr 47.
 • [Gerss M.], Skrzynka do listów, „Gazeta Lecka” 1880, nr 43.
 • Jasiñski Grzegorz, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817–1914), Olsztyn 2003.
 • Jasiński Janusz, Oracki Tadeusz, Niektóre zagadnienia z życia i twórczości Michała Kajki, w: Michał Kajka, Z duchowej mej niwy…, wiersze zebrali i oprac. Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 1982.
 • Jasiński Janusz, Oracki Tadeusz, Wstęp, w: M. Kajka, Zebrałem snop plonu…, oprac. Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Warszawa 1958.
 • Marcin Giersz (Gerss). Człowiek z pogranicza, red. Z. Chojnowski, Gołdap 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0722388-eaa5-4f70-ae8c-dc30a6da8923
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.