PL EN


2009 | 6 | 64-72 (9)
Article title

JĘZYK DEFAWORYZACJI W NARODOWODEMOKRATYCZNEJ PUBLICYSTYCE PRASOWEJ (1918–1939)

Authors
Content
Title variants
EN
The Language of Political Defavourisation in the National-Democratic Press Publications (1918–1939)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The leadership of National Democrats (ND) appreciated the significance of political press publications, creating many party press organs. The leaders of ND headed by Roman Dmowski, Zygmunt Balicki and Jan Ludwik Popławski were themselves experienced editors and publishers of nation-wide and local periodicals. They raised a number of younger political journalists who expanded the press system of ND in the independent Poland. Those journalists proved skilfull in (1) coding and decoding of communiques, (2) using imaginative forms of thinking, (3) quick interpretation of political phenomena and instantenous reacting to them, (4) carrying out languistic negotiations. In the political propaganda battles, ND was capable of employing slogans, using shortcuts and simplifications. The party proved that it was able to use the political language to manipulate social moods and attitudes. The language of political defavourisation in the ND publications was a language of political exclusion. It exclued from the national life members of political groupings which competed with ND (in particular the members of the political group of „Sanacja”), national minorities (mainly Jews and Germans), as well as members of secret associations (masonry) and illegal political parties such as communists. This language built up rigorous conditions and procedures in the conceptions of Polishness, the Nation, national interest, national identity etc. It was to protect the nationalist system of values against enemies: political, ideological, religious, cultural. It reflected the spirit of the historical era with its characteristic socio-cultural, political and economic transformations.
Keywords
Year
Issue
6
Pages
64-72 (9)
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Bajka o srogim mandarynie, 1927, „Głos Lubelski” 3 III 1927, nr 61.
 • Borowski S., 1929, Chorego człowieka wpływy na politykę są klęską Polski, „Głos Lubelski” 12 IV 1929, nr 98.
 • Fras J., 2005, Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wrocław.
 • Grabski S., 1919, Polska myśl państwowa. Siła narodu, „Gazeta Warszawska” 17 X 1919, nr 284.
 • Kamińska-Szmaj I., 1994, Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919–1923, Wrocław.
 • Kamińska-Szmaj I., 2007, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918–2000, Wrocław.
 • Karwat M., 2006, O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa.
 • Kozicki S., 1937, Przyszłość Europy, „Myśl Narodowa” 3 I 1937, nr 1.
 • Krasnowski Z., 1937, Konieczność nawrotu do polskości, „Myśl Narodowa” 31 I 1937,nr 5.
 • Krzyk czerwonej baby, 1927, „Głos Lubelski” 29 IV 1927, nr 116.
 • Maj E., 2007, Regionalny dziennik polityczny: przykład „Głosu Lubelskiego” w latach 1928–1935, „Annales UMCS”, sec. K, vol. XIV, Lublin, s. 211–226.
 • Mowa nienawiści, 2001, raport, oprac. i wprowadzenie S. Kowalski, M. Tulli, Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii,
 • http://or.icm.edu.pl/monitoring, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita [2 X 2007].
 • Murarze i krety, 1927, „Głos Lubelski” 1 I 1927, nr 1.
 • Obozy, 1937, „Myśl Narodowa” 31 I 1937, nr 5.
 • Rybarski R., 1929, Mars i Merkury, „Myśl Narodowa” 27 I 1929, nr 4.
 • Rybarski R., 1937, Wewnętrzna niezależność żydowska, „Myśl Narodowa” 3 I 1937, nr 1.
 • Sen nocy marcowej, 1927, „Głos Lubelski” 4 III 1927, nr 62.
 • Skarżyńska K., 2001, Jak porozumiewają się politycy: język ostrych kategoryzacji: psychologiczne przyczyny i konsekwencje [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-
 • Kłosińska, Warszawa, s. 119–128.
 • Ulicka G., 2007, Tendencje w rozwoju języka polityki [w:] Lingwistyka a polityka.
 • Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, red. S. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Warszawa, s. 84–115.
 • Wasiutyński B., 1925, Rola opinii, „Przegląd Wszechpolski” 1925, nr 8.
 • Zaktualizowane przysłowia, 1931, „Głos Lubelski” 14 IX 1931, nr 260.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f07495a4-3bd9-4fe3-9730-8f9dc4f0862d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.