PL EN


2014 | 2(926) | 21-36
Article title

Koncepcje ustroju politycznego i ekonomiczno-społecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1989–2011

Title variants
EN
Ideas from the Political, Economic and Social System of the Polish People’s Party in the Years 1989–2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia ewolucję myśli politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego po 1989 r. do wyborów parlamentarnych w 2011 r. Główne problemy, jakie poruszono, to koncepcja ustroju politycznego państwa oraz modelu gospodarczego i polityki socjalnej. Wpływ na koncepcje programowe PSL mają wieloletnie tradycje tej partii oraz wyznawane wartości, wśród których ważne miejsce zajmują wartości rodzinne i religijne. Działalność partii odznacza się aktywnością nie tylko na poziomie organu władzy ustawodawczej, ale i w ramach organu władzy wykonawczej, poprzez tworzenie rządów koalicyjnych.
EN
The article presents the evolution of the political thought of the Polish People’s Party (PSL) after 1989 and up until the parliamentary elections of 2011. The main issues to be tackled are the concept of the state’s political system as well as its economic model and social policy. PSL’s multiyear traditions and its values, among which family and religious values hold an important place, influence the party’s views. The party is active on the legislative and – through the creation of coalition governments – executive levels.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Człowiek jest najważniejszy. Program wyborczy PSL [2011], Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Warszawa.
 • Danel Ł. [2010], Polskie Stronnictwo Ludowe wobec problematyki integracji europejskiej – ewolucja programowa w latach 1991–2009 [w:] Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo Marina, Wrocław.
 • Deklaracja wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego [2005], Polskie Stronnictwo Ludowe, Warszawa.
 • Dokumenty X Kongresu PSL [2008], http://www.psl.org.pl/upload/pdf/dokumenty/Dokumenty_X_Kongres_PSL/Psl1.pdf (dostęp: 30.10.2013).
 • Dudek D. [1997], Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór źródeł, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin.
 • Hurkała T. [2009], Zmiany w Konstytucji muszą wzmocnić demokrację, „Zielony Szatndar”, 12 grudnia.
 • Jachymek J. [1993], Neoagraryzm i trzecia droga, Oficyna Wydawnicza Czas, Lublin.
 • Konstytucja RP. Projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego [1990], „Zielony Sztandar”, 22 lipca.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483, z późn. zm., http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm (dostęp: 25.10.2013).
 • Nie interesuje nas egoistyczny system wartości. Skrót przemówienia A. Domagalskiego, przewodniczącego Rady Naczelnej PSL [1998], „Zielony Sztandar”, 29 listopada.
 • Pastuszka S.J., Machynia J. [1997], PSL a Konstytucja, Linia Sp. z o.o., Warszawa.
 • Polskie partie polityczne. Charakterystyki, dokumenty [1996], red. K.A. Paszkiewicz, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza Hektor, Wrocław.
 • Program polityczny i społeczno-gospodarczy. Dokumenty Nadzwyczajnego Kongresu PSL [1991], Polskie Stronnictwo Ludowe, Warszawa.
 • Program społeczno-gospodarczy Polskiego Stronnictwa Ludowego [2001], Polskie Stronnictwo Ludowe, Warszawa.
 • Program społeczno-gospodarczy PSL. VIII Kongres PSL [2004], http://www.psl.org.pl/dokumenty (dostęp: 31.12.2011).
 • ProPOzycje pod sondaże [2010], „Zielony Sztandar”, 21 lutego.
 • Wierzbowski B. [1990], Jaka demokracja? Jaka Konstytucja?, „Zielony Sztandar”, 3 sierpnia.
 • Żywią, bronią, gospodarują. Dokumenty programowe PSL [1993], Polskie Stronnictwo Ludowe, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f07825b5-160e-4ebc-95d9-794e186980af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.