PL EN


2017 | 296 | 11-22
Article title

Genetyka i daktyloskopia – konkurenci czy sojusznicy

Content
Title variants
EN
Genetics and dactyloscopy – rivals or allies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przez bez mała sto lat daktyloskopia jako najbardziej efektywna metoda identyfikacji człowieka była traktowana jako królowa wszystkich badań kryminalistycznych. Z chwilą pojawienia się badań genetycznych, a zwłaszcza wtedy, gdy na skutek ogromnego postępu w dziedzinie biologii molekularnej oraz genetyki znacząco poszerzyły się możliwości wykorzystania śladów biologicznych, pozycja daktyloskopii wydaje się słabnąć. Aktualne pozostaje jednak pytanie, czy w ogóle zostanie ona wyeliminowana z praktyki i czy nie można jej wykorzystywać wespół z badaniami genetycznymi? W celu weryfikacji założeń teoretycznych – dotyczących kompleksowego opiniowania na podstawie śladów DNA i daktyloskopijnych – przeprowadzono analizę 122 opinii kompleksowych z zakresu badań daktyloskopijnych i genetycznych, wydanych przez pięć polskich laboratoriów policyjnych w latach 2010–2013.
EN
For nearly hundred years, dactyloscopy - as the most effective method of human identification, was treated as the queen of all forensic examination. With the emergence of genetic analysis, particularly when a huge progress in molecular biology and genetics resulted in a more extensive scope of application of biological evidence, the rank of dactyloscopy appears to dissipate. Currently the question is whether it will be completely ruled out of practice or could be utilized alongside genetic examination. For the purpose of verification of theoretical assumptions concerning comprehensive DNA/fingerprint examination opinions and in order to identify potential mistakes which can occur in practice, the analysis of 122 comprehensive opinions from DNA/fingerprint casework examinations was carried out in relation to five police forensic laboratories in Poland in the period between 2010-2013.
Year
Issue
296
Pages
11-22
Physical description
Contributors
References
 • (2009). Strengthening forensic science in the United States. A path forward. Raport National Research Council, Washington: The National Academies Press, https://www.nap.edu/ catalog/12589/strengthening-forensic-sciencein-the-united-states-a-path-forward [dostęp: 12.09.2016].
 • (2014). Fingermark Visualization Manual. Centre for Applied Science and Technology (CAST), Home Office, https://www.dropbox.com/ s/7gaj6ufkf8vcjcm/CAST%20MANUAL%202014.pdf?dl=0 [dostęp: 14.09.2016].
 • (2016). Forensic Science in Criminal Courts: Ensuring Scientific Validity of Feature-Comparison Methods, Raport President’s Council of Advisors on Science and Technology, September, https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/pcast_forensic_science_report_final.pdf [dostęp: 18.10.2016].
 • Achrem, W. (2013). Opinia biegłego z zakresu badań genetycznych w świetle analizy rezultatów badania ankietowego. Moc dowodowa, wiarygodność i przydatność naukowego środka dowodowego do dowodzenia wybranych rodzajów przestępstw. Problemy Kryminalistyki, 282(4).
 • Alessandrini, F., Cecati, M., Pesaresi, M., Turchi, C., Carle, F., Tagliabracci, A. (2002). Fingerprints as Evidence for Genetic Profile: Morphological Study on Fingerprints and Analysis of Exogenous and Individual Factors Affecting DNA Typing. Journal of Forensic Science, 48(3).
 • Bhoelai, B., de Jong, J.B., de Puit, M., Siijen, T. (2011). Effect of common fingerprint detection techniques on subsequent STR profiling. Forensic Science International. Genetics Supplement Series, 3(1).
 • Branicki, W., Kupiec, T., Wolańska-Nowak, P. (2008). Badania DNA dla celów sądowych. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 • Brzozowski, J., Białek, I., Subik, P. (2005). Visualization of fingerprints on sticky side of adhesive tapes. Problems of Forensic Sciences, LXIV.
 • Castella, V., Mangin, P. (2008). DNA profiling success and relevance of 1739 contact stains from caseworks. Forensic Science International. Genetics Supplement Series, 1(1).
 • Kalinowski, S. (1994). Biegły i jego opinia. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP.
 • Lee, H.C., Gaensslen, R.E., (red.), (2001). Advances in Fingerprint Technology. 2nd ed., London–New York: CRC Press, Boca Raton, za: L.A. Presley, A.L. Baumstark, A. Dixon (1993). The effect of specific latent fingerprint and questioned document examination on the amplification and typing of HLA DQ alpha gene region in forensic casework. Journal of Forensic Science, 38(5), oraz C. Walls (1997). Effect of latent fingerprint technology on PCR DNA analysis. CBDIAI Examiner, 17-18, Fall.
 • Leemans, P., Vandeput, A., Vanderheyen, N., Cassiman, J.-J., Decorte, R. (2006). Evaluation of methodology for the isolation and analysis of LCN-DNA before and after dactyloscopic enhancement of fingerprints. International Congress Series, 1288.
 • Lowe, A., Murray, C., Whitaker, J., Tully, G., Gill, P. (2002). The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces. Forensic Science International, 129(1).
 • Maynard, P., Gates, K., Roux, C. Lennard, C. (2001). Adhesive tape analysis: Establishing the evidential value of specific techniques. Journal of Forensic Sciences, 46.
 • Norlin, S., Nilsson, M., Heden, P., Allen, M. (2013). Evaluation of the Impact of Different Visualization Techniques on DNA in Fingerprints. Journal of Forensic Identification, 63(2).
 • Phipps, M., Petricevic, S. (2007). The tendency of individuals to transfers to a handled items. Forensic Science International, 168(2-3).
 • Raymond, J.J., van Oorschot, R.A.H., Gunnb, P.R., Walshd, S.J., Roux, C. (2009). Trace DNA success rates relating to volume crime offenders. Forensic Science International. Genetics Supplement Series, 2(1).
 • United States of America v. Byron Mitchell, United States Court of Appeals for the Third Circuit, 2004, no. 02-2859, https://www.google.pl/search?q=United+States+of+America+v.+Byron+Mitchell,+United+States+Court+of+Appeals+for+the+Third+Circuit&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=rfDnV7SJHqjE6AT_hq2gBQ [dostęp: 12.09.2016].
 • van Hoofstat, D.E., Deforce, D.L., Hubert De
 • Pauw, I.P., van den Eeckhout, E.G. (2006). Effect of dactyloscopic powders. Electrophoresi, 20(14).
 • Wójcikiewicz, J., (red.), (2007). Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f079457a-e50d-46a9-b66c-89c814e07ef1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.