PL EN


2014 | 4(90) | 59-64
Article title

The Use of a Faceted Classification System for Managing Cost Information in Construction Projects

Content
Title variants
PL
Zastosowanie fasetowego system klasyfikacji w zarządzaniu informacjami o kosztach przedsięwzięć budowlanych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Effective information flow and exchange are among key factors affecting the success of a construction project in terms of time, cost and quality. Due to the intensive development and application of information technologies in the field of construction management, it is essential to define processed information unambiguously. The paper presents two concepts of classification systems – enumerative systems and faceted systems. The author introduces a short review and comparison of both systems. A concise discussion of benefits that result from the application of polyhierarchical systems in the construction cost analysis and a short calculation example are presented.
PL
Efektywny przepływ i wymiana informacji należą do kluczowych czynników sukcesu projektu budowlanego w kontekście czasu, kosztów i jakości realizacji. Ze względu na intensywny rozwój technologii informacyjnych w obszarze zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi, niezbędne jest zdefiniowanie w sposób jednoznaczny informacji, które są przetwarzane. W artykule przedstawiono dwie koncepcje systemów klasyfikacji - systemów monohierarchicznych i systemów polihierarchicznych (fasetowych). Autor zaprezentował syntetyczny przegląd i porównanie obu systemów. W artykule przedstawiono i przedyskutowano również zwięźle korzyści wynikające z zastosowania systemów fasetowych w analizie kosztów robót budowlanych wraz z krótkim przykładem obliczeniowym.
Year
Issue
Pages
59-64
Physical description
Dates
published
2014-12-30
Contributors
  • Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Building and Transport Management, Poland
References
  • OmniClassTM. A Strategy for Classyfing the Built Environment. Introduction and User’s Guide, Edition: 1.0, 2006-03-28 Release. <http://www.omniclass.org/tables/Omni-Class_Main_Intro_2006-03-28.pdf>.
  • OmniClassTM. A Strategy for Classyfing the Built Environment. Table 21 - Elements. National Standard - 2012-05-16. <http://www.omniclass.org/pdf.asp?id=6&table=Table %2021>.
  • Regulation (Ec) No 2195/2002 Of The European Parliament And Of The Council Of 5 November 2002 On The Common Procurement Vocabulary (Cpv) (Text With Eea Relevance) (OJ L 340, 16.12.2002, p. 1).
  • Czarnigowska A. Struktura podziału prac w planowaniu kosztów budowy, Technical Transactions 1-B/2010, Issue 2, Year 107.
  • Giess M.D., Wild P.J., Mcmahon C.A. The generation of faceted classification schemes for use in the organisation of engineering design documents. International Journal of Information Management, Volume 28, Issue 5.
  • Kozlovska M., Sabol L. Innovation Approaches to Building Project Preparation and Realization, Technical Transactions 1-B/2010, Issue 2, Year 107.
  • Smith D.: An Introduction to Building Information Modeling (BIM), Journal of Building Information Modeling, Fall 2007.
  • Zima K. Charakterystyka najczesciej stosowanych na swiecie systematyk robót budowlanych, Technical Transactions 1-B/2012, Issue 2, Year 109.
  • Ziółko J. Dokumenty w zarzadzaniu inwestycjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f07fa519-3661-402d-83f7-f7210cd507a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.