PL EN


2015 | 5 | 285-296
Article title

Osoba z niepełnosprawnością w świadomości uczniów klas szóstych

Content
Title variants
EN
Disabled people in the minds of sixth grade students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stereotypy wywierają wpływ na funkcjonowanie grup stanowiących mniejszość. Dorośli klasyfikują osoby z niepełnosprawnościami jako oddzielną grupę, przypisując jej negatywne cechy, takie jak: bezradność, trudności z ekspresją emocji, zależność od innych czy izolowanie się. Powszechnie uważa się osoby z ograniczeniem sprawności jako nieszczęśliwe. Przeprowadzone przez autorkę badania na grupie uczniów klas szóstych mają odpowiedzieć na pytanie: Czy ten sposób postrzegania dotyczy również dzieci wchodzących w okres dojrzewania? Głównym problemem artykułu jest obraz osoby z niepełnosprawnością.
EN
The main issue of this article is the image of people with disabilities. Stereotypes have an impact on the functioning of minority groups. Adults classify people with disabilities as a separate group, assigning negative characteristics, such as helplessness, difficulty in expressing emotions, dependence on others, isolation. It is widely considered to be a person with a disability as unfortunate and disadvantaged. Research conducted by the author on a group of sixth grade students attempts to answer the question - Does this also applie to the perception of young people?
Year
Issue
5
Pages
285-296
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
References
 • Bibliografia:
 • [1] Bardziejewska M., Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków?, [w:] Brzezińska A. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk 2005
 • [2] Barnes C., Mercer C., Niepełnosprawność, Warszawa 2008
 • [3] Barżykowska A., Postrzeganie społeczne osób niepełnosprawnych – przyczyny niechęci i braku akceptacji, [w:] Górniewicz E., Krause A. (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności, Olsztyn 2002
 • [4] Bedyńska S., Rycieski P., Kim jestem? Przeciwdziałanie stereotypizacji osób z ograniczeniami sprawności?, Warszawa 2010
 • [5] Bodys-Cupak I., Skorupska A., Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych ruchowo, [w:] Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D. (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Lublin 2003
 • [6] Drozdowicz A., Adolescencja – pomiędzy tożsamością negatywną i egocentryzmem a niezależnością i „byciem dla”, [w:] Jakoniuk-Diallo A., Kubiak H. (red.), Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym, Warszawa 2011
 • [7] Goffman E., Piętno, Gdańsk 2007
 • [8] Hewstone M, Macrae C. N, Stangor Ch. (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk 1999
 • [9] Iwański J., Owczarek D., Potrzeba bycia rozumianym. Komunikacja społeczna i funkcjonowanie w grupie osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa 2010
 • [10] Kowalik S., Rozwój społeczny, [w:] Harwas-Napierała B., Trempała, J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, Warszawa 2002
 • [11] Lipińska J., Bogoża A., Stosunek i zachowanie dzieci pełnosprawnych wobec dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, [w:] Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D. (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Lublin 2003
 • [12] Lipińska-Lokś J., Wspólna edukacja dzieci pełnosprawnych i dzieci z niepełnosprawnością szansą na likwidowanie mitów i stereotypów dotyczących niepełnosprawności i osób nią dotkniętych [w:] Chrzanowska I., Jachimczak B., Pawelczak K. (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, Poznań 2013
 • [13] Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2009
 • [14] Miluska J., Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczne, Poznań 2008
 • [15] Obuchowska I., Adolescencja, [w:] Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa 2007
 • [16] Ostrowska A., Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych, [w:] Gustavsson A. (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Warszawa 1997
 • [17] Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001
 • [18] Rudek I., Postawy wobec osób niepełnosprawnych jako wyznacznik działań integracyjnych, [w:] Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D. (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Lublin 2003
 • [19] Rudek I., Od niechęci do akceptacji. O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, Kraków 2007
 • [20] Schaffer H., Psychologia dziecka, Warszawa 2009
 • [21] Wiliński M., Wspomaganie rozwoju nastolatka z ograniczoną sprawnością, [w:] Brzezińska A. (red.), Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności?, Gdańsk 2009
 • [22] Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f085820f-ff4f-4157-98b6-4ff2825e304c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.