PL EN


2018 | 6 | 2 | 117-133
Article title

The Great Wall of Turkey: From „The Open-Door Policy” to Building Fortress?

Content
Title variants
PL
Wielki Mur Turecki: od polityki otwartych drzwi do budowy fortecy?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Following outbreak of the Syrian civil war in 2011, Turkey recorded an unprecedented inflow of migrants from its southern neighbourhood. The policy of opened borders in the initial years of war contrasted to securitization, the search for international support and other similar policies, which countries usually adopt in cases of migration crises. However, rising numbers of Syrian migrants, the deterioration of Turkish relations with the Assad government and the engagement of the Kurds as another important party in the Syrian conflict resulted in the switch of the Turkish border policy. In 2014, President Erdoğan initiated the construction of over 800 km long barrier on the border with Syria with an aim to build similar fenced walls on the Iraqi and Iranian border in 2017. Main aim of this paper is to analyze the development of the Turkish border policy (particularly concerning the border with Syria) in the aftermath of the 2011 events in the Middle East and identify factors, which led up to the shift from the policy of welcoming to the policy of building „Fortress Turkey”. The first part of the paper will briefly summarize Turkish migration policy and focus on presenting the change of the initial ‘open’ approach to migration from Syria into the current state of building fences in the borderland. Subsequently, the paper will deal with selected factors, which might have caused this phenomenon. These include spread of terrorism and inflow of the Daesh fighters, who were using soft border regime to diffuse their activities to the Turkish territory; increase in smuggling and cross-border illegal trade; fears from the conflict spillover; but also territorial integrity concerns with regard to revival of the Kurdish activities in the region .
PL
W następstwie wybuchu wojny w Syrii w 2011 r., Turcja odnotowała bezprecedensowy napływ imigrantów z tego południowego kraju sąsiedzkiego. Polityka otwartych granic prowadzona w okresie pierwszych lat wojny została zastąpiona sekurytyzacją polityki dotyczącej ochrony międzynarodowej i innych polityk, które kraje zazwyczaj przyjmują w sytuacji kryzysu migracyjnego. Jednak wzrastająca liczba imigrantów z Syrii, pogorszenie relacji Turcji z rządem Assada oraz włączenie się Kurdów jako kolejnej ważnej strony w konflikcie syryjskim skutkowało zwrotem w tureckiej polityce granicznej. W 2014 r., prezydent Erdoğan rozpoczął budowę ponad 800-kilometrowego odcinka muru na granicy z Syrią wraz z zapowiedzią wzniesienia podobnych umocnień na granicach z Irakiem i Iranem w 2017. Głównym celem artykułu jest analiza rozwoju tureckiej polityki granicznej (w szczególności dotyczącej granicy z Syrią) w następstwie wydarzeń z 2011 r. oraz wskazanie czynników, które doprowadziły do przejścia od polityki gościnności do polityki wznoszenia „Tureckiej Fortecy”. W pierwszej części artykułu krótko podsumowana zostanie turecka polityka migracyjna. Nacisk położony zostanie na przedstawienie zmiany początkowo otwartego podejścia wobec migrantów z Syrii na obecny stan budowy murów na pograniczu z Syrią. Następnie, w artykule przedstawione zostaną wybrane czynniki, które wywołały to zjawisko. Obejmują one rozprzestrzenianie się terroryzmu i napływ bojowników z Daesh, którzy wykorzystywali łagodny reżim graniczny do rozszerzania swojej aktywności na tureckim terytorium, wzrost przemytu i nielegalnego handlu transgranicznego, obawy o rozprzestrzenianie się konfliktu, ale także kwestie integralności terytorialnej w związku ze wzrostem aktywności Kurdów w regionie.
Keywords
EN
PL
mury   granica   migracja   Turcja   Syria  
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
117-133
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
 • AIDA. (2015). Country Report Turkey. http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_tr_update.i.pdf (accessed 15.11.2017).
 • AIDA. (2017). 2011-2014: Temporary Protection Based on Political Discretion and Improvisation. http://www.asylumineurope.org/reports/country/ turkey/2011-2014-temporary-protection-based-political-discretion-andimprovisation (accessed 15.11.2017).
 • AIDA. (2018). No Explicit Guarantees for Admission to Territory. http://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/no-explicit-guarantees-admissionterritory (accessed 15.11.2017).
 • Altunışık, M. B. (2016). The Inflexibility of Turkey’s Policy in Syria. http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2016/IEMed_ MedYearbook_2016_keys_Turkey_Syrias_Policy_Benli_Altunisik.pdf . (accessed 15.12.2017).
 • Antakya, M. E. (2012). Hatay Feels the Brunt of Crisis in Syria. http://www.hurriyetdailynews.com/hatay-feels-the-brunt-of-crisis-in-syria-26601 (accessed 15.11.2017).
 • Bolečeková, M. (2013). Ochrana hraníc Slovenskej republiky pred nelegálnou migráciou. In: Bezpečnostné fórum 2013 : Zborník vedeckých prác. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.
 • Cagaptay, S. (2013). Syria’s War Could Inflame Turkey’s Hatay Province. http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrias-war-could-inflameturkeys-hatay-province (accessed 20.10.2017).
 • Collett, E. (2016). The Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal. http://www.migrationpolicy.org/news/paradox-eu-turkey-refugee-deal (accessed 08.11.2017). Council Directive 2001/55/EC. (2001). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:EN:PDF (accessed 15.11.2017).
 • Daily Sabah. (2016). President Erdoğan: Turkey Will Continue Open-Door Policy for Syrian Refugees. https://www.dailysabah.com/politics/2016/03/13/president-erdogan-turkey-will-continue-open-door-policy-for-syrian-refugees (accessed 10.11.2017).
 • De Bel Air, F. (2016). Migration Profile Jordan. http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/44065/MPC_PB_201606.pdf?sequence=1 (accessed 08.03.2018).
 • DRC. (2016). Stranded At The Border: Policy Changes And Migration Realities Summary Of Regional Migration Trends. Middle East. https://drc.ngo/media/2740470/drc-middle-east-regional-migration-trends-june-july-2016.pdf (accessed 20.11.2017).
 • Francis, A. (2015). Jordan’s Refugee Crisis. http://carnegieendowment.org/2015/09/21/jordan-s-refugee-crisis-pub-61338 (accessed 08.03.2018).
 • GRI. (2015). Syrian Smuggling: A Rising Risk for Turkey. http://globalriskinsights.com/2015/07/syrian-smuggling-a-rising-risk-for-turkey/ (accessed 02.11.2017).
 • GRI. (2017). Is Hatay Immune from Syria’s Conflict? http://globalriskinsights.com/2017/04/hatay-immune-syrias-conflict-gri/ (accessed 15.11.2017).
 • GTD. (2017). Data Collection Methodology. http://www.start.umd.edu/gtd/using-gtd/ (accessed 06.11.2017).
 • Holland-McCowan, J. (2017). War of Shadows: How Turkey’s Conflict with the PKK Shapes the Syrian Civil War and Iraqi Kurdistan. http://icsr.info/wpcontent/uploads/2017/08/ICSR-Report-War-of-Shadows-How-Turkeys-Conflictwith-the-PKK-Shapes-the-Syrian-Civil-War-and-Iraqi-Kurdistan.pdf (accessed 20.11.2017).
 • Interpol (2015). Organized Crime. https://www.interpol.int/Crime-areas/Organized-crime/Organized-crime (accessed 08.11.2017).
 • Khater, A. F. (2010). Sources in the History of the Modern Middle East. Boston: Wadsworth Publishing.
 • Memisoglu, F., Ilgit, A. (2016). Syrian Refugees in Turkey: Multifaceted Challenges, Diverse Players and Ambiguous Policies. Mediterranean Politics.
 • MMP (2017a). Mixed Migration Monthly Summary. Middle East. August 2017. http://mixedmigrationplatform.org/wp-content/uploads/2017/10/MMPMonthly-Summary-August-.pdf (accessed 14.11.2017).
 • MMP (2017b). Mixed Migration Monthly Summary. Middle East. September 2017. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MMP-MonthlySummary-Sep-.pdf (accessed 20.11.2017).
 • OCHA (2017). Turkey/Syria: Border Crossing Status 1 November 2017. https:// reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/turkey-syria-border-crossings-status-1- november-2017-enartr (accessed 15.11.2017).
 • Ser, K. K. K. (2016). These Three Charts Will Help You Understand Turkey’s Recent Terrorist Attacks. https://www.pri.org/stories/2016-06-30/these-threecharts-will-help-you-understand-turkeys-recent-terrorist-attacks (accessed 16.11.2017).
 • UCDP (2017). Turkey: Kurdistan. http://ucdp.uu.se/#/conflict/354 (accessed 16.11.2017).
 • Uğurlu, S. (2016). Nearly One-Third of Turkey’s Wall along Syria Complete. https://defence.pk/pdf/threads/nearly-one-third-of-turkeys-wall-along-syriacomplete.428822/ (accessed 16.11.2017).
 • UNHCR (2017). Turkey. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCRTurkeyFactSheet-October2017.pdf (accessed 15.11.2017).
 • UNHCR (2018). Syria Regional Refugee Response. http://data.unhcr.org/ syrianrefugees/country.php?id=224 (accessed 02.03.2018).
 • Yeşiltaş, M and Balcı, A. (2013). A Dictionary of Turkish Foreign Policy in the AK Party Era: A Conceptual Map. https://sam.gov.tr/?p=3523 (accessed 02.03.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
EISSN
2353-3781
ISSN
2545-160X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0886028-4ff1-4d24-b43f-d00a3c5b142e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.