PL EN


2013 | 3 | 59-64
Article title

Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom na oddziale chirurgicznym.

Authors
Content
Title variants
EN
The nurse's role in preventing infections at the surgical ward.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem zakażeń na oddziałach chirurgicznych jest nadal aktualny i stanowi duże wyzwanie dla ekspertów z różnych dziedzin medycyny, w tym również dla pielęgniarek zasadne jest wprowadzanie w oddziałach standardów i algorytmów, gdyż tylko one mogą ujednolicić sposób postępowania z pacjentami leczonymi w oddziałach chirurgicznych i doprowadzić do poprawy jakości opieki oraz ułatwić pielęgniarkom i lekarzom podejmowania czasem trudnych decyzji diagnostyczno-leczniczo-pielęgnacyjnych. W pracy przedstawiono najnowsze standardy zapobiegania zakażeniom na oddziale chirurgicznym.
EN
The problem of infection in surgical wards is still valid and represents a major challenge for experts in various fields of medicine, including nurses. It is reasonable to enter the branch standards and algorithms, as only they can harmonize the treatment of patients treated in surgical departments and lead to improved quality of care and to help nurses and doctors to make difficult decisions in diagnosis, therapy and care. surgery. This paper presents the latest standards for infection control at the surgical ward.
Year
Issue
3
Pages
59-64
Physical description
Dates
published
2013-07-25
Contributors
 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu
References
 • 1. Burda K, Nowakowska E, Metelska J, i wsp. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego i obłożenie pola operacyjnego. Zakażenia 2010; 1: 77–82.
 • 2. Fleischer M, Leonowicz H, Rusiecka-Ziółkowska J. Jak ograniczyć częstość występowania zakażenia miejsca operowanego u chorych ze zwiększonym ryzykiem zakażenia? Zakażenia 2011; 2: 118–124.
 • 3. Bartoszewicz M, Junka A, Smutnicka D, i wsp. Mikrobiologiczny aspekt skali oceny rany zagrożonej ryzykiem infekcji W.A.R. Forum Zakażeń 2011; 2(3): 85–88.
 • 4. Bartoszewicz M, Junka A. Mikrobiologiczna opieka nad raną skolonizowaną i zagrożoną infekcją. Zakażenia 2011; 2: 100–106.
 • 5. Brazis P, Szewczyk MT, Woda Ł, i wsp. Opatrunki hydrofobowe w leczeniu ran. Leczenie Ran 2011; 4(8): 127–131.
 • 6. Sikora A, Kozioł-Montewka M. Zakażenia miejsca operowanego: aspekty kliniczne i mikrobiologiczne. Wiad Lek 2010; LXIII (3): 221–229.
 • 7. Pauli A, Bruś-Chojnicka A, Kowala-Piaskowska A, i wsp. Niekorzystne ogólnoustrojowe następstwa zakażonych ran, zapobieganie i postępowanie terapeutyczne. Zakażenia 2012; 12(2): 87–92.
 • 8. Bartoszewicz M, Junka A. Biofilm Based Wound Care: strategia leczenia ran przewlekłych objętych procesem infekcyjnym wywołanym przez drobnoustroje w formie biofilmowej. Leczenie Ran 2012; 1(9): 1–6.
 • 9. Rosołowska H, Rusiecka-Ziółkowska J, Fleischer M. Lawaseptyka i jej znaczenie w procesie gojenia ran. Zakażenia 2009; 6: 7–12.
 • 10. Grupa ekspertów. Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem infekcji. Lecznie Ran 2012; 9(3): 59–75.
 • 11. Bartoszewicz M, Junka A, Smutnicka D. Skuteczność wybranych antyseptyków badana in vitro oraz w warunkach imitujących środowisko rany w stosunku do szczepów CNS izolowanych z zakażeń ran przewlekłych. Leczenie Ran 2011; 8(1): 21–27.
 • 12. Oszkinis G, Pukacki F, Majewski W, i wsp. Leczenie ran trudno gojących się. Warszawa: Blackhorse Scientific Publishers Ltd.; 2006.
 • 13. Jawień A, Szewczyk MT. Owrzodzenia żylne. Warszawa 2005; 146-152
 • 14. Budynek M, Nowacki C. Opatrywanie ran – wiedza i umiejętności. Lublin: Wydawnictwo Medyczne Makmed; 2008.
 • 15. Burda K, Ratajczak P, Kus K. Rany ostre, jako środowisko predysponujące do rozwoju infekcji – postępowanie terapeutyczne. Zakażenia 2011; 3: 97–105.
 • 16. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgnacja skóry –Podstawowe informacje w zakresie pielęgnacji rany. Produkty do przygotowania łożyska i antyseptyki rany. Katowice 2011.
 • 17. Kapała W. Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2006: 50–63.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f08edc69-3052-47ea-868b-e37a53472262
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.