PL EN


2014 | 5/I | 151-170
Article title

LEAN MANAGEMENT, CZYLI ODPOWIEDNI LIDER NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU

Content
Title variants
EN
LEAN MANAGEMENT MEANS THE RIGHT LEADER IN THE RIGHT PLACE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie zawiera zwięzły rys historyczny Lean Management, opis jego paradygmatów oraz krótką charakterystykę aspektu ludzkiego w tej filozofii. Monografia ilustruje również kulturę efektywnego rozwiązywania problemów. Autorka zachęca do stawiania wyzwań, przekazywania odpowiedzialności oraz rozwijania wszystkich pracowników poprzez samodoskonalenie się liderów. Tylko dzięki odpowiednim liderom na właściwych miejscach, w odpowiednim czasie, organizacje mogą skutecznie zarządzać nieuniknionymi zmianami i konkurować na dynamicznych rynkach.
EN
The paper consists of concise historical background of Lean Management, its paradigms explanation and short description of people role in that philosophy. The following monograph illustrates also the culture of effective problem solving. The author encourages to: challenge, empower and develop all employees by self-improvement of the leaders. Only by having appropriate leaders in the right place at the right time, any organization is able to manage unavoidable changes and compete at the dynamic market effectively.
Year
Issue
5/I
Pages
151-170
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Bassi L., McMurrer D. [2008]; Jak osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji w pracowników; Harvard Business Review Polska, Maj 2008.
 • Bhasin S., Burcher P. [2006]; Lean viewed as a philosophy; Journal of Manufacturing Technology Management Vol. 17 No. 1.
 • Emiliani M.L. [1998]; Lean behaviors; Management Decision No. 369; MCB University Press.
 • Multimedialna Encyklopedia Zarządzania, mfiles.pl [2011].
 • Fullerton R. R., Wempe W.F. [2009]; Lean manufacturing, non-financial performance measures, and financial performance; International Journal of Operations & Production Management, Vol. 29 No.
 • Geary A.R., Brache A.P. [2000]; Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Glenday I. [2007]; Breaking Through to Flow. Banish fire fighting and increase customer service; Lean Enterprise Academy Ltd, UK, 2007.
 • Goldratt E.M., Cox J. [1992]; The goal. A process of ongoing improvement; North River Press, Great Barrington.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2004]; Metody projektowania systemów zarządzania; Difin, Warszawa 2004.
 • Gurbiel R. [2008]; Uważaj na wroga wewnątrz firmy: organizacyjne bariery wzrostu; Harvard Business Review Polska, Styczeń 2008.
 • Gutowska D. [2008]; W dążeniu do doskonałości, czyli to, co jest dobre dzisiaj, nie jest dostatecznie dobre jutro; Agro Przemysł, numer 1.
 • Holweg M. [2007]; The genealogy of lean production; Journal of Operations Management No 25, www.sciencedirect.com.
 • Humeau B., Jacquemont D., Tilley J. [2008]; Beyond "Cords and Cards": Five Powerful Ideas that Really Drive the Toyota Production System; materiały szkoleniowe McKinsey.
 • Kono H. [2006]; Toyota Way; Prezentacja prezydenta Toyota Motor Poland dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, wygłoszona w maju 2006. Liker J.K. [2005]; Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata; MT Biznes, Warszawa.
 • Liker J.K., Hoeseus M. [2009]; Kultura Toyoty; MT Biznes, Warszawa.
 • Liker J.K., Meier D.P. [2008]; Toyota Talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty; MT Biznes, Warszawa.
 • Maurer R. [2007]; Filozofia kaizen; Helion, Gliwice.
 • Mączyńska E. [2010]; Zarządzanie w warunkach ekonomii niepewności. Systemy wczesnego ostrzegania, materiały wewnętrzne SGH, Warszawa.
 • Mularczyk R. [2009]; Jak Toyota radzi sobie ze światowym kryzysem gospodarczym?; Harvard Business Review Polska, Lipiec-sierpień 2009.
 • Nogalski B, Walentynowicz P. [2004]; Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego – próba oceny; Zeszyty Naukowe Nr 7, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
 • Pepper M.P.J., Spedding T.A. [2010]; The evolution of lean Six Sigma; International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 27 No. 2.
 • Rother M. [2011]; Toyota Kata, czyli kształtowanie postaw i wzorców leżących u podstaw ciągłego doskonalenia; www.lean.org.pl.
 • Shook J. [2010]; Zarządzać znaczy uczyć. Rozwiązywanie problemów i rozwój pracowników z wykorzystaniem metody A3; Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław.
 • Spear S., Bowen H. K.; [1999]; Decoding the DNA of the TPS; Harvard Business Review.
 • Stewart T.A., Raman A.P. [2007]; Lessons from Toyota's Long Drive, Harvard Business Review, July 2007.
 • Stewart T.A., Raman A.P. [2008]; Toyota: czego uczy długa wspinaczka na szczyt; Harvard Business Review Polska, Syczeń 2008.
 • Ulrich D., Smallwood N. [2008]; Ukryta żyła złota: optymalne wykorzystanie zasobów niematerialnych; Harvard Business Review Polska, Maj 2008.
 • Watanabe K. [2007]; Lessons from Toyota's Long Drive; Harvard Business Review; July-August 2007.
 • Weick K.E., Sutcliffe K.M.. [2009]; Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty; Personnel Psychology, Vol. 62, No. 3.
 • www.hoshin.uek.krakow.pl.
 • www.lean.org.pl [2011].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f08ee69a-1a92-4b1f-a3eb-390fb857904f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.