PL EN


2015 | 4 | 1 | 89-103
Article title

Wierzytelność jako przedmiot obrotu – ujęcie księgowe i podatkowe

Content
Title variants
EN
Actually applied exchange rate – its conception and interpretation in accounting and taxation aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szczególny charakter prawny wierzytelności powoduje, iż obrót nimi rodzi problemy z prawidłową ewidencją rachunkową i podatkową. Przedsiębiorcom nie pomagają istotne rozbieżności w interpretacjach organów skarbowych oraz brak spójnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Właściwe rozpoznanie konsekwencji bilansowych i podatkowych zależy od charakteru transakcji, okoliczności z nimi związanych oraz atrybutów uczestniczących w nich stron. Celem artykułu jest przedstawienie księgowego ujęcia operacji obrotu wierzytelnościami oraz analiza ich wpływu na obowiązki podatkowe podmiotów uczestniczących w tym obrocie. Praktyczną ilustrację rozważań stanowi badanie, jakim objęto przedsiębiorstwo, które dokonało nabycia wierzytelności w celu jej potrącenia ze swoim zobowiązaniem.
Keywords
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
89-103
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
 • Dr, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
References
 • Barowicz M. (2009), Obrót wierzytelnościami. Aspekty prawne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Budnik D. i in. (2011), Wierzytelności w firmie, ODDK, Gdańsk.
 • Dmoch W. (2015), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2015, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gierusz J. (2015), Plan kont z komentarzem, ODDK, Gdańsk.
 • Gnel B. (red) (2012), Podstawy prawa dla ekonomistów, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gniewek E., Machnikowski P. (red.) (2014), Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 października 2013 r., ITPP2/443-821/13/AW.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 maja 2009 r., IBPBI/2/423-213/09/CzP.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 lutego 2015 r., IBPBI/2/423-1391/14/AK.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2013 r., IPTPP2/443-1052/12-6/AW.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 stycznia 2013 r., ILPB2/436-282/12-2/MK.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 marca 2013 r., ILPP1/443-131/13-2/JSK.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 czerwca 2012, IPPB3/423-135/12-2/DP.
 • Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola z 25 października 2004, US40/VAT/I/2212/2004/D.Sz. 15. Jurkiewicz R. (2013), Wierzytelność i dług. Aspekty prawne i podatkowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Litwińczuk H. (red.) (2013), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Mastalski M., Wilk M. (2009), Konsekwencje podatkowe obrotu wierzytelnościami na gruncie VATU oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, „Monitor Podatkowy” nr 11.
 • Mojak J. (2011), Obrót wierzytelnościami, LexisNexis, Warszawa.
 • Nykiel W., Mariański A (red.) (2015), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, Gdańsk.
 • Osajda K. (red.) (2013), Kodeks cywilny. Komentarz, t.
 • Zobowiązania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Radecki A. (2015), Jak księgować sprzedaż wierzytelności, „Rzeczpospolita” z 25.03.2015.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.\
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. z 2015 r. poz. 626 z późn. zm.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 października 2011 r., C-93/10.
 • Wyrok NSA z 16 lutego 2010 r., I FSK 2104/08.
 • Wyrok NSA z 24 czerwca 2010 r., II FSK 345/2009.
 • Wyrok NSA z 17 grudnia 2010 r., II FSK 1543/09.
 • Wyrok NSA z 4 października 2011 r., I FSK 537/11.
 • Wyrok NSA z 19 marca 2012 r., I FPS 5/11.
 • Wyrok NSA z 31 maja 2012 r., II FSK 1948/09.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 19 marca 2013 r., I SA/Wr 198/13.
 • Zubrzycki J. (2014), Leksykon VAT, t. 1, Unimex, Warszaw
 • a.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f08fba6b-2fab-42f1-b6dc-a3a0c9c8317f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.