PL EN


2019 | 45(2) | 105-122
Article title

Design and implementation of family policy on a local level: example of two cities

Content
Title variants
PL
Projektowanie i implementacja polityki rodzinnej na poziomie lokalnym na przykładzie dwóch miast
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article presents an analysis of shaping one of the sectoral public policies—family policy at the local level in Poland on the example of care services addressed to the youngest children. The author investigates the processes of creation and implementation of the Act of 4 February 2011 on care for children under the age of three2 (the so-called “nursery act”) at the local level in two selected cities in Poland—Padłowo and Onuwice.3 She tries to answer the following research questions: how does the socio-political background influence on implementation in the selected cities?; what factors from national and local levels affect the implementation at the local level?; what is the role played by different actors in creating and implementing new regulations?; how the analysed act was evaluated by local actors?; which factors affects implementation success, and which failure from hybrid theory perspective? The research was conducted in the frame of the public policy. The article presents the results of author’s own research carried out in 2017 in Padłowo and Onuwice.
PL
Artykuł prezentuje wyniki analiz procesu kształtowania jednej z sektorowych polityk publicznych – polityki rodzinnej na poziomie lokalnym w Polsce na przykładzie systemu opieki nad najmłodszymi dziećmi. Autorka analizuje proces projektowania i wdrażania rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tzw. ustawie żłobkowej) w dwóch wybranych do badania miastach – Padłowie i Onuwicach18. Autorka odpowiada na następujące pytania badawcze: jak kontekst społeczno-polityczny przebadanych miast przyczynia się do charakteru implementacji w tych miastach?; co wpływa na przebieg implementacji na poziomie lokalnym, tzn. jakie czynniki z poziomu krajowego, a jakie z poziomu lokalnego?; jacy aktorzy uczestniczyli w procesach projektowania i wdrażania zmian zawartych w tzw. ustawie żłobkowej i jaka była ich rola?; jak analizowana ustawa została oceniona przez lokalnych aktorów?; co gwarantuje sukces, a co wpływa na porażkę implementacyjną w świetle założeń teorii hybrydowej? Artykuł wpisuje się w nurt badań nad polityką publiczną. Przedstawia wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2017 roku w Padłowie i Onuwicach.
Contributors
References
 • Act of 4 February 2011 on Care for Children up to the age of 3 (Journal of Laws of 2011, No. 45, item 235 with later amendments.
 • Birkland, T.A. (2007). Agenda Setting in Public Policy. In: F. Fischer, G.J. Miller, M.S. Sid- ney (ed.), Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. (63-78). Boca Raton, FL: CRC Press Taylor and Francis Group.
 • Howlett, M. (2011). Designing Public Policies. Principles and Instruments. Abingdon, Oxon, New York: Routledge.
 • Kraft, M.E., Furlong, S.R. (2007). Public Policy. Politics, Analysis, and Alternatives. Washington, DC: CQ Press.
 • Lasswell, H.D. (1956). The Decision Process. College Park, MD: University of Maryland Press.
 • Lindblom, C., Woodhouse, E.J. (1993). The Policy-making Process, 3rd ed., Englewood Cliff: Prentice Hall.
 • Matland, R.E. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Con- flict Model of Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, April, vol. 5, no. 2, pp. 145-174. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfor- djournals.jpart.a037242.
 • Nakamura, R.T. (1987). The Textbook Policy Process and Implementation Research, Policy Studies Research, vol. 7, iss. 1, pp. 142-154.
 • Pulzl, H., Treib, O. (2007). Implementing Public Policy. In: F. Fischer, G.J. Miller, M.S. Sidney (eds.), Handbook of Public Policy Analysis: Theory Politics, and Methods. (89-108). Boca Raton, FL: CRC Press Taylor and Francis Group.
 • Soroka, S.N. (2002). Agenda-Setting Dynamics in Canada. Vancouver, Toronto: UBC Press.
 • Szatur-Jaworska, B. (2016). Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Włodarczyk, W.C. (2010). Wprowadzenie do polityki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer. Woźnicki, J. (2012). Nowa dyscyplina—„nauki o polityce publicznej” usytuowana w dzie-dzinie nauk społecznych. Nauka, vol. 1, pp. 133-151.
 • Zawicki, M. (2016). Koncepcje teoretyczne implementacji polityki publicznej. Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna. Monografie no 246. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Zybała, A. (2013). Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa. Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0950dbe-1434-4ce8-b051-65369b21bc26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.