PL EN


2016 | 1(15) | 75-82 s.
Article title

RÓŻNICE W SKOKU STARTOWYM TECHNIKĄ GRAB I TRACK NA PODSTAWIE ANALIZY KINEMATYCZNEJ FAZY LOTU PŁYWAKÓW

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy była ocena różnic pomiędzy trzema rodzajami skoku startowego (Grab, Track bez podpórki i Track z podpórką). W badaniach uczestniczyło czworo studentów Wychowania Fizycznego, należących do sekcji pływania AZS AWF w Krakowie (3 kobiety i 1 mężczyzna) w wieku 23-24 lat. Przeprowadzono rejestrację filmową przy użyciu aparatu cyfrowego o podwyższonej częstotliwości (120Hz), ustawionego na statywie z boku słupka. Na podstawie analizy kinematycznej wyznaczono: czas lotu, długość lotu, maksymalną wysokość stawu biodrowego nad powierzchnią wody, kąt początkowy i końcowy tułowia w fazie lotu. Wartości wybranych parametrów kinematycznych wyznaczone dla każdego rodzaju skoku startowego różniły się między sobą u każdej z badanych osób. Na podstawie analizy wyników badań nie udało się rozstrzygnąć, który z trzech rodzajów skoku startowego, był najkorzystniejszy dla zawodnika. W celu wyboru optymalnego rodzaju skoku startowego, analizę kinematyczną należy przeprowadzić osobno dla każdego zawodnika (indywidualnie).
EN
The aim of this study was the evaluation the differences between the three types of swimming start technique (Grab, Track without the use of support and Track with support). Four students of Physical Education, belonging to the swimming section AZS AWF (3 women and 1 man) aged 23-24 years participated in this study. Recording a movie was performed using a digital camera with a high frequency (120Hz), set on a tripod on the side of the block. On the basis of kinematic analysis determined: flight time, flight length, maximum height of the hip above the water surface, the angle of the start (takeoff angle) and end (entry angle) of the trunk in flight phase. Values of selected kinematic parameters determined for each type of swimming start technique differed in each of the subjects.Based on the results of research have failed to resolve which of the three types of swimming start technique, was most beneficial for the swimmers. To choose the optimum type of swimming start technique, kinematic analysis should be performed separately for each competitor (individual).
Contributors
  • Zakład Biomechaniki, Wydział WFiS, AWF w Krakowie
  • Zakład Wychowania Fizycznego, PWSZ w Tarnowie
References
  • Breed R. V. P., Young W. B., The effect of a resistance training programme on the grab, track and swing starts in swimming, J. Sports Sci., Vol. 21, No. 3/2003, s. 213–220.
  • Detanico D. et al., Kinematical and neuromuscular aspects related to performance during the swimming start. Portuguese Journal of Sport Sciences, Vol. 11, No. 2/2011, s. 199–201.
  • Issurin, V.B., Verbitsky, O. Track start vs. grab start: evidence of the Sydney Olimpic Games, [w:] Proceedings of the IX International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming, (red.) J. C. Chatard, University of Saint-Etienne, France 2002, s. 213-218.
  • Jorgić B. et al., The kinematic analysis of the grab and track start in swimming, Physical Education and Sport Vol. 8, No. 1/2010, s. 31-36.
  • Lee, C-Y., Huang, C-F., Lee, C-W, Biomechanical analysis of the grab and track swimming starts, [w:] 30th Annual Conference on Biomechanics in Sports, (red.) E. J. Bradshaw, A. Burnett, P. A. Hume. ISBS, Melbourne 2012, s. 369–372.
  • Maglischo E. W., Swimming fastest, Human Kinetics, Champaign 2003.
  • Thanopoulos V. et al., Differences in the Efficiency Between the Grab and Track Starts for Both Genders in Greek Young Swimmers, Journal of Human Kinetics, No. 32/2012, s. 43-51.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f099b122-0d4f-4d51-ad08-4303bcca246c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.