PL EN


2015 | 2 | 279-289
Article title

DZIADKOWIE W WYCHOWANIU WNUKÓW NA PODSTAWIE OPINII OSÓB MŁODYCH I STARSZYCH

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
THE ROLE OF GRANDPARENTS IN UPBRINGING – BASED ON YOUNG AND ELDER PEOPLE’S OPINIONS
Year
Issue
2
Pages
279-289
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • CBOS (2001). Co zawdzięczamy swoim babciom i dziadkom?
 • Czarnecki K. (red). (2009). Nowy leksykon metodologiczny. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 • Dyczewski L. (2003). Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: TN KUL.
 • Dyczewski L. (2002). Więź między pokoleniami w rodzinie. Lublin: TN KUL.
 • Filipczuk H. (1981). Rodzina a rozwój psychiczny dziecka. Warszawa: WSiP.
 • Leszczyńska-Rejchert A. (2010). Człowiek stary i jego wspomaganie. Olsztyn: WUWM.
 • Łobocki M. (2005). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Obuchowski K. (red). (2002). Starość i osobowość. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 • Pilch T. (1995). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Żak.
 • Prusik K., Zaporozhanov V., Prusik K., Görner K. (2010). Rekreacyjne uprawianie nordic walking a jakość życia osób w wieku 60-70 lat. „Pedagogika Psihologia ta Mediko-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu”, nr 9.
 • Steuden S. (2014). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.
 • Śliwerski B. (1992). „Trzecia siła” edukacyjnych rewolucji. „Edukacja i Dialog”, nr 6.
 • Tyszkowa M. (1992). Relacje dorastających wnuków z dziadkami i babciami. „Problemy Rodziny”, nr 1.
 • Wawrzyniak J.K. (2011). Opiekuńczo-wychowawcza rola dziadków w rodzinie. „Pedagogika Rodziny”, nr 1 (2).
 • Zawadzka A. (1999). Oddziaływanie dziadków a wypoczynek wnuków. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f09a059a-7ac6-4d49-b2ff-b6a0ed0e6f1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.